Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Radera - Barn vs Förälder relation som inte används

The Purge Unused Records screen is reached by choosing the Purge Unused option from the Options button on the Master Child-Parent Relationship List screen.

 The Master Child-Parent Relationship List screen can be reached by clicking the down arrow at the right side of the Relationship to Father or Relationship to Mother field on the Children's Settings screen or the Parents screen or by choosing Master Lists / Child-Parent Relationship from the  View tab of the Ribbon bar.

Du är på väg att låta Legacy gå igenom Barn - Föräldrarelationslistan  för att radera alla relationer som för närvarande inte används. Detta är ett bra sätt radera alla namn som sparades felstavade och senare blev ändrade. Det finns en återställningsfunktion för att återställa alla ursprungliga namn när oanvända namn har blivit borttagna.

9-0227 : 30915 RK