Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Avsluta program (säkerhetskopiering)

Automatisk påminnelse om säkerhetskopiering
Inställning om att få en automatisk påminnelse om säkerhetskopiering vid programavslut nås med menyval Alternativ->Anpassa->12. Andra alternativ->12.5 Annat.

Med rutan  Påminnelse om att ta säkerhetskopia vid avslut av Legacy markerad, föreslår Legacy att programmet skall göra en säkerhetskopia för varje Familjefil som använts under pågående arbetspass.  (Se Säkerhetskopiera Familjefilen för mer information om utförande av säkerhetskopiering.) 

9-1010 : 60827 RK