Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapporter - Utskriftsalternativ

Fönstret Skriv ut når du genom att klicka på knappen Område i fönstret Förhandsgranska .Utskriftsområde (Sidområde)
 • Allt - Skriver ut alla sidor
 • Den aktuella sidan - Skriver ut bara den aktuella sidan
 • Sidor - Skriver ut alla sidor i angivet intervall med komma/bindestreck emellan, t.ex. 1,2,5,7-12.

  Kopior
  Du kan skriva ut en eller flera kopior av rapporten. När du skriver ut flera exemplar av en flersidig rapport så gör valet Sortera att varje exemplar av rapporten skrivs ut för sig. Som exampel, utskrift av tre kopior av en 12 sidig rapport skriver ut 1-12, 1-12, 1-12.  Om  Sortera inte är valt skrivs 1,1,1,2,2,2,3,3,3, etc.

  Skriv ut
  I detta fält kan du kan välja om du vill skriva ut Alla sidor i intervallet, enbart Jämna sidor eller enbart Udda sidor.

  Om du har specificerat ett område av sidor som skall skrivas ut t.ex. 1-5, 7, 9, 12-15  skrivs valda alternativ enbart föra angivna sidor ut. Om du har valt att bara jämna sidor skall skrivas ut så skrivs enbart sidorna 2, 4,12 och 14 att skrivas ut.

  9-0048 : 70405 RK