Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Utskrift av en rapport

Du kan sända en rapport till skrivare antingen genom att klicka på Skriv Ut i Rapportmenyfönstret eller genom att klicka på  Skriv Ut  i Förhandsgranska-fönstret. När du gör det kommer Legacy i ett separat fönster att visa hur utskriften fortlöper.

Rapporten sänds till standarskrivaren. Om du vill byta skrivare, klicka på Skrivarinställning. Härifrån kan du välja en annan skrivare och sätta pappersorienteringen. När allt är valt, klicka på OK och sedan på antingen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Anm: Observera att rapportens minsta möjliga marginaler sätts av skrivarens drivrutin och inte av Legacy. Om du försöker ange mindre marginaler än vad skrivaren tillåter så återställs marginalerna till minsta tillåtna. Detta kan i vissa fall orsaka problem tex om du ändrar från 0.5 tum (vilket printerrutinen tillåter) till 0.5 mm så kan det hända att detta är mindre än tillåtet och marginalen sätts till skrivarens minsta tillåtna värde .   

9-1142 : 30917 RK