Innehåll - Index - Föreg - Nästa


   Förhandsvisa - Utskrift

När du är klar att skriva ut en rapport är det en god ide att kontrollera att den ser korrekt ut före utskrift på papper. Detta görs med funktionen förhandsutskrift som visar rapporten i utskrifsformat. 

Att förhandsvisa en rapport 
 Klicka på knappen till höger i rapportfönstret. Legacy skapar rapporten och första sidan av rapporten visas.

På knappraden i bildens högra del kan följande val göras
 • Klicka på stäng för att stänga fönstret
 • Klicka på för att bläddra framåt i rapporten.
 • Klicka på för att bläddra bakåt i rapporten.
 • Använd för att bläddra mellan de olika sidorna i rapporten. Sidnumret på den sida du öppnat och totala antalet sidor som rapporten innehåller visas under listen.
 • Använd för att gå direkt till en viss sida.

     Under Skriv ut kan följande val göras:
 • Klicka på Alla sidor för att skriva ut allt.
 • Klicka på Område för att få ett fönster där du kan ange vilka sidor som ska skrivas ut. Exempelvis: 2-9, eller 1,4,8.  Du kan välja flera kopior och udda/jämna sidnummer på detta alternativ. Se Utskriftsalternativ, genom att trycka på Hjälp, för mer information.
 • Klicka på Denna sida för att skriva ut aktuell sida.

    Under Zoom kan följande val göras:
 • Klicka på In för att förstora upp till 400%.
 • Klicka på Ut för att förminska ända ner till tumnagels storlek.
 • Klicka på Skärmbredd för att justera bredden så att sidan använder hela skärmbredden.
 • Klicka på Hela sidan för att visa en hel sida på skärmen.
 • Klicka på Skapa PDF för att skapa en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna kan ses med gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.  (Denna funktion finns bara i Deluxe Edition.)
 • Klicka på Urklipp för att kopiera sidan till urklippshanteraren för att placera sidan i Windows Urklipp.
 • Klicka på Stäng för att stänga förhandsgranska och återvända till föregående meny.

  När du förhandsgranskar rapporter och böcker visas en menylista överst i fönstret som låter dig hoppa till olika sektioner direkt samt kan du välja mellan olika procenttal och om förhandsvisningen skall omfatta miniatyrer, vara tvåsidig etc.  När sidan är större än vad som kan visas på skärmen, visas rullningslister som kan användas för att se olika delar av sidan. Du kan också använda musen för att dra sidan åt olika håll för att se olika delar av sidan.

  Zoom - Rullgardinsmeny 
  I fönstrets övre del återfinns en ett fält med rullgardinsmenyer med följande innehåll:  Det vänstra fältet visar hur stor del av den aktuella sidan som skall visas (procent, miniatyr, tvåsidig, hela sidan, sidbredd eller utdragen). Om du använder procent så kan du välja från 25% upp till 400%. De övriga alternativen används för att visa en eller flera sidor åt gången i varierande storlekar. Legacy kommer ihåg inställningarna när förhandsvisningsfönstret stängs och använder dessa inställningar nästa gång en rapport förhandsvisas.

  Anm: Med Zoom In och Zoom Ut knapparna til höger kontrolleras zoomstorleken på den aktuella sidan. Om du t.ex. visar en hel sida från rullgardinsmenyn i skärmens övre del kan du fortfarande zoooma in och ut med knapparna till höger. Zoomning med dessa knappar sparas inte från rapport till rapport.

  Anm: Inställningarna föl Förhandsgranskning sparas i en fil som benämns Print.usr i mappen [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-1141: 60221 RK