Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Möjliga Dubbletter

För att nå denna rapport väljer du knappen och därefter Hitta Dubbletter i snabbmenyn. Beroende på tidigare gjorda inställningar kan ett varningsmeddelande om säkerhetskopiering visas. Tryck på Fortsätt för att öppna fönstret Alternativ för sammanslagning:I detta fönster klickar du på Skriv ut. Fönstret Möjliga Dubbletter öppnas.Ta med närstående släktingar
Välj detta alternativ för att få rapporten att innehålla föräldrar, make/maka och barn för varje person. Detta kan hjälpa för att fastställa vem en viss person är.

Utskriftsformat
Klicka Utskriftsformat för att ändra marginaler, radavstånd, kantlinjer etc.  Se Sidinställningar för mer information.

Ändra typsnitt
Klicka Ändra typsnitt för att välja annat typsnitt och storlek.  Se typsnitt i rapporter för mer information.

Utskriftsalternativ
Rapporten kan skrivas ut i två format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:


  • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
  • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

    Utskrift
    När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

    Anm: Inställningarna för The settings for the Possible Duplicates Report screen are saved in a file called Dups.usr in the [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ folder

    8-1235 : 31123 RK