Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Multimedia - Sökvägar

Fönstret för att anpassa sökvägarna till multimediafilerna nås med menyval Alternativ->Anpassa->6. Sökvägar och val -> 6.2 Standardsökväg till multimedialfiler. Du kan i denna bild klicka på Visa lista över multimediasökvägar.

 Du kan också välja Visa->Baslistor->Multimediasökvägar.Baslistan Sökvägar till Multimedia. Fönstret innehåller lista över alla sökvägar till platser där multimediafiler finns sparade och som används i den aktuella Familjefilen. Legacy sparar bara en kopia av varje enskild sökväg och visar alla användningar av den till dess plats i listan. Detta sparar mycket diskutrymme eftersom det eliminerar dubbletter.
 • Välj mapp från listan - För att välja en sökväg klicka på den och klicka därefter på Välj alternativt Dubbelklicka på namnet.
 • Lägg till mappar - När du lägger till en mapp så kontrollerar Legacy om mappen redan finns med i  Sökvägar till Multimedia. Om namnet inte finns med så läggs det till i listan. Beroende på inställningarna i Alternativ, kan du bli tillfrågad om bekräftelse. (Se Alternativ för ytterligare information.) När fönstret Sökvägar till multimedialista visas kan du lägga till nya mappar genom att klicka på knappen  Lägg till. Fönstret Välj en sökväg öppnas. och när du gjort dit val klicka du på Ny mapp.och du kan nu skriva in det nya namnet som This pops up a small form where you can type in the new name, which is then added to the list. 
 • Redigera mappnamn - Du kan ändra stavningen på valfri mapp i baslistan Sökvägar till multimedialista genom att välja den och klicka på Ändra.  Kom i håg att ändring av sökväg påverkar alla filer som använder den.

  Andra alternativ
  När du klickar på Alternativ visas en meny där du kan välja följande:
 • Radera en mapp - Om en mapp inte används kan du radera den från listan genom att markera den och klicka Radera.  Legacy kontrollerar att namnet inte används och tar sedan bort mappen. Om en eller flera poster använder mappen kan den inte tas bort. I så fall visar Legacy alla poster som refererar till sökvägen.
 • Kombinera Dubbletter av mappar - När du rättar felstavade mappar kan du finna att du får samma mapp flera gånger i listan. För att städa och radera dessa dubbletter klicka på Kombinera.  Legacy går igenom listan och kombinerar dubbletter och ändrar sökvägar.
 • Radera oanvända sökvägar - För att radera oanvända mappar klicka Radera oanvända.  Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används och tar bort oanvända namn.
 • Importera sökvägar - Du kan importera mappar från en annan Familjefil genom att klicka på Importera.  Legacy frågar efter namn på Familjefilen och importerar sedan mapparna.
 • Skriv ut listan - Du kan skriva ut listan med sökvägar genom att klicka på Skriv ut...  Listan visas i Förhandsgranska där du kan se den och skriva ut den.

  9-2203 : 40826 RK