Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Mediagalleri

Mediagalleriet nås genom att klicka på knappen i Familjevyn eller genom att klicka på någon befintlig bild antingen i Familjevyn eller Antavlevyn. Upp till nio bilder, ljud, videoklipp eller dokument kan visas i fönstret vid samma tillfälle. Om fler läggs till, kommer det fram en rullist, som kan användas för att visa fler.

Valfritt antal bilder, ljud, videoklipp och dokument som helst kan läggas till varje person i en Familjefil. Legacy klarar av alla de vanliga mediafilformaten. Bilderna kan sedan visas när som helst och även inkluderas i många utskrivna rapporter.

Vilka bilder skall visas
Om du visar Mediagalleriet från Familjevyn eller från Personinformationsfönstret visas de mediaobjekt som är knutna till den aktuella personen.
Om du vill se på de objekt som är länkade till personens Födelse, Dop, Död eller Begravning så klickar du på nerpilen i boxen som finns i bildens övre vänstra hörn, Lägga till bilder
För att lägga en ny bild eller annan media till Mediagalleriet, klicka på och välj den typ av media som du vill lägga till.. Rutan Läs in bild visas. Sök/välj sökväg och namnet på den mediafil du vill lägga till. Bilderna kan förhandsvisas i detta fönster, så att du kan kontrollera att du har valt den rätta. (När en bild kopplas till en person, inkluderas endast mediafilens namn i Familjefilens databas. Den aktuella mediafilen laddas inte ner.) När en bild har valts, laddas den ner i Visa bild-fönstret där du kan se den och lägga till bildtext och beskrivningar. 

(Se Visa en bild för mer information.)

Klicka på Stäng från Visa bild-fönstret och bilden placeras i nästa lediga ruta i Mediagalleriet.

Scanna bilder
You can also add pictures by scanning the actual picture from a scanner. Many printers nowadays include a built-in scanner that can be used for this purpose. To start the scanning process, click the Add Media button and then choose Scan a Picture. You will be prompted to choose your scanner from a list of available scanning devices (if you have more than one) and then the scanning will begin. After the picture is scanned it will appear in  Visa en bild window where you can add the caption, date, and description if desired. (See Adding and Scanning Pictures for additional information.)

Klistra in bilder
If you have previously copied a picture to the Legacy clipboard, you can paste it to any other gallery by either clicking the Add Media button and then choosing Paste, or you can right-click on an existing picture and choose Paste from the dropdown menu.

Lägga till ljud
Ljudfiler kan kopplas till särskilda bilder eller som enskilda ljudfiler. För att lägga ljud till en befintlig bild, se Visa en bild. För att lägga till en enstaka ljudfil, klicka på -knappen och specificera mapp och sökväg, där ljudfilen finns. När en ljudfil har blivit kopplad till en bild ändras färgen på bildnumret (till den färg som angetts i Alternativ->Anpassa->Färger).

Lägga till video
Videofiler med ändelsen .avi, .mov, .mpg och .mpeg kan kopplas till en person eller ett äktenskap. För att lägga till ett videoklipp, klicka på -knappen och specificera mapp och sökväg, där filen finns. 


Lägga till andra dokument (Endast i Deluxe versionen)
Utöver bilder, ljud och videofiler kan du också bifoga andra typer av dokument till en person, en händelse, källa eller plats. Dessa dokument kan vara ordbehandlingsfiler, PDF- filer, kalkylark, websidor eller vad helst du vill. Precis på samma sätt som med ljud och video filer kan dessa dokument dock inte tagas med i rapporter men du kan öppna och granska dem på samma sätt som du annars gör. Ett Dubbelklick på ett ordbehandlingsprogram startar din ordbehandlare och visar filen. Det samma händer för andra typer av filer - en fil av en viss typ öpppnar en viss applikation.

För att bifoga ett visst dokument klicka på och välj drive och mapp där filen återfinns.

Lägga till länkar till Internet (Endast i Deluxe versionen)
You can add Internet website URLs. To do this, click the Add Media button, choose Internet Website, and then enter the URL address. (This is most easily done by copying the address from a browser window.)

Visa och redigera
För att se en förstoring av en bild, markera den och klicka Redigera. Bilden laddas ner i fönstret med Visa bild. Därifrån kan du lägga till överskrift, datum och bildbeskrivning. Du kan också ändra bildernas egenskaper, vända vågrätt, vända lodrätt, rotera, gråskala och ända ljus, kontrast och skärpa och även zooma bilden. (Se Visa en bild för mer information.) You can also edit a picture by right-clicking on it and choosing Edit...

Zooma
Du kan visa den aktuella bilden i ett större fönster genom att klicka på Zooma-knappen. Du kan också förstora bilden genom att dubbelklicka på den.

Radera bilder
För att radera en bild från Mediagalleriet, markera bilden genom att klicka på rubriken under bilden och klicka på Alternativ->Radera. Legacy ber om bekräftelse och sedan kopplas bilden bort från personen. Ett annat sätt att radera bilder är att högerklicka på och sedan klicka på Klipp ut.
Själva bildfilen raderas inte, bara länken till den.
 
Ljud
Om du har en ljudfil kopplad till en bild eller som enskilda ljudfil, kan du spela den genom att först klicka på rubriken under och sedan klicka på Spela-knappen. (Se Spela in ljud för mer information.)

Video
Du kan spela ett videoklipp genom att först klicka på rubriken under videon du vill se och sedan klicka på Alternativ-> Spela- knappen.

Förvald bild
Bilden i den första rutan anses vara Förvald bild. Denna bild visas i Familje- och Antavlevyerna, närhelst personen är aktuell. Förvald bild skrivs också ut i rapporter som inkluderar bilder. Du kan snabbt byta till en annan bild i första position genom att markera den och sedan klicka på  Alternativ->Sätt som förvald. Du kan alternativt markera bilden, högerklicka och i rullgardinsmenyn välja Sätt som Förvald.

Bildvisning
A sliding picture show displays the pictures in the Gallery by sliding them across the screen in various sizes and various speeds. To start the Slider Show, click the Slider Show... button.   (See Slider Show for more information.)

Bildspel
För att se alla bilderna i Mediagalleriet i en följd, tillsammans med deras ljudfiler, klicka Bildspel...  (Se Bildspel för mer information.)

Skriva ut fotoalbumet
För att skriva ut alla bilder i Mediagalleriet klicka på Skriv ut...-knappen. Fönstret Fotoalbumalternativ visas. I detta fönster kan du välja vilken typ av layout du vill använda. (Se Fotoalbum för mer information.)

Using the Media Relinker and Gather Media Tools
The Media Relinker can automatically find and relink all of your media files for you when you have manually moved them or have moved to a different computer with a different folder structure. Click the Options button and choose Media Relinker.
If you want to keep all of your family pictures and other media files in one place, the Gather My Media Files tool can help you quickly do this. Click the Options button and choose Sammanslå Multimediaför att starta.

Visa fler eller färre bilder
Du kan ändra antalet bilder som samtidigt skall visas i Mediagalleriet. Det kan variera från 1 till 9. To change the setting use the slider bar in the lower-right corner. Moving it to the right will increase the number of pictures displayed. Moving it to the left will decrease the number. Legacy saves your setting and uses it for subsequent gallery displays.

Märka bilder
Det finns en ruta i övre högra hörnet på varje bild. Denna används för att märka och radera märken från bilder. När du skriver ut bilder kan du välja att skriva ut endast de märkta bilderna. Om du vill ha mer kontroll över vilka som ska ingå se Bildhanterare.

Flytta bilder
Du kan flytta bilder från en plats till en annan genom att dra dem med musen. Håll nere vänster musknapp över en av bilderna och drag den till en ny plats. Släpp musknappen och bilden stannar på sin nya plats och en ny bild flyttar över till den gamla lediga platsen.

Kopiera bilder
You can copy any picture in any gallery to the Legacy clipboard by right-clicking on the picture and choosing Copy from the dropdown menu. If you want to copy all the pictures on a gallery, choose Copy All from the dropdown menu. If you want to copy two or more pictures from a gallery (or gather pictures from multiple galleries and put them on the clipboard, choose Copy/Append from the dropdown menu. Copy/Append All will add all the pictures from the current gallery to the clipboard.
Now you can go to any other gallery and Paste the picture(s) there.

Visa bild som förvalts på Familje- och Antavlevyerna
Normalt visas förvald bild (den med asterisk) på Familje- och Antavlevyerna. Om du vill stänga av denna funktion, bocka av rutan Visa bilder... i inställningen för Familje- och Antavlevyerna. Detta kan snabba upp  visningstiden på långsammare datorer. (Se Anpassa visning för mer information.)

Förändra fönstrets storlek
Du kan öka storleken på bilden Mediagalleriet genom att dra i dess kanter och hörnen. Bilden förändrar automatiskt storlek, när du gör detta. Legacy kommer ihåg storlek och plats för fönstret från en gång till en annan.

Anm:  Inställningarna för Multimediaarkiv sparas i en fil som benämns  Gallery.usr   i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr.

9-1109 : 60816 RK