Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Bildcentral (Enbart i Deluxe Edition)  

För att öppna Mediaarkiv, gör du menyval Verktyg->Mediaarkiv i verktygsfältet.

I Multimediaarkivet i Legacy är det mycket enkelt att koppla många bilder till ett flertal personer från ett och samma ställe. du träffar ofta på bilder i grupper som du vill koppla till skilda personer i din Familjefil. du har kanske t.ex. en låda eller ett fotoalbum med många bilder som du efterhand skannar in i din dator. Bilderna associeras med flera olika personer. Mediaarkivet låter dig länka dessa bilder till vem som helst i din fil från en lämplig plats inom programmet.

 
I sin enklaste form finns det tre huvudområden i Multimediaarkivet. Till vänster finns en lista på alla Personer i din Familjefil.  I mitten finns en lista på Bilder  i vald mapp på din dator. Till höger finns ett fönster som förhandsvisar den markerade bilden. För att koppla en speciell bild till en viss person:

1. Finn och markera personen i det vänstra fönstret.
2. Finn och markera önskad bild i mitten på det övre fönstret.
3. Klicka på Koppla i nedre högra hörnet. Detta kommer att lägga till bilden i personens bildgalleri.

Det finns många alternativ kopplade till denna funktion. Dessa beskrivs nedan:

Namnlistan
Namnlistan visar som standard alla personer i din Familjefil. Du kan välja att visa endast namnet i den aktuella Söklistan genom att välja alternativ Söklista ovanför listan. (Se  Sökningar i databasen för mer information om hur man skapar en söklista.)

Rutan med Sök ovanför listan låter dig snabbt hoppa till någon i listan genom att skriva hela eller delar av hans/hennes namn. Skriv in namnet med efternamnet först, följt av ett kommatecken och sedan tilltalsnamnet. Den markerade raden stegar fram till det namn som passar bäst in på det namn du skrivit in. Med musen går det också enkelt att rulla fram till den person du söker.

Antavla
Under Namnlistan finns en liten antavla på två generationer som visar den just nu markerade personen och hans eller hennes föräldrar. Du kan hoppa till endera föräldern genom att klicka på respektive namn. Det finns också en knapp till vänster om huvudpersonen. Om knappen är blå betyder det att personen har barn och klickar du på knappen förflyttas du till förvalt barn.

Bildlista
Tabellen Filnamn för bild visar alla bilder i katalogen som har mediafilformat som stöds av Legacy. Den aktuella mappens namn visas i fönstrets rubrikrad. Du kan ändra till en annan mapp genom att klicka på Sök i ovanför listan och till höger om antalet bilder som finns i bildlistan. För att välja en särskild bild, markera namnet genom att klicka på det. Bilden visas i Förhandsvisningsfönstret till höger. (Om du har valt flik Bildlista.)

Kolumnen till vänster om namnet visar om berörd bild redan har kopplats till någon i din Familjefil. Ett (+) tecken innebär att bilden har länkats till någon person, ett (-) tecken att bilden har kopplats till någon från en annan bildmapp. Till exempel, letar du efter morfar.png i mappen Legacy\Bilder, men en annan fil, som också kallas för morfar.png i mappen med Legacy\Reunion\Bilder används just nu någonstans i din fil. (Du bör vara noga med att inte ha olika mediafiler med samma namn placerade i olika mappar för då kommer du säkert att röra till det vid något tillfälle …)

Kopplade bilder
Under Bildlistan finns listan Kopplade bilder. Den visar en lista på alla händelser för den just nu markerade personen och alla bilder som har kopplats till dessa händelser. Du kan se bilderna från denna lista genom att först klicka på fliken med Kopplade bilder i fönstrets övre högra hörn, och sedan klicka på den önskade bildens namn i listan. Hela filnamnet för den markerade bilden, inklusive mappen där den sparas, visas längst ner i fönstret.

Förhandsvisa bilder

Flik: Bildlista 
När flik Bildlista har valts, kan du förhandsgranska den bild som är markerad i Bildlistan. För att se en annan bild klickar du på den nya bildens namn.
 • Zooma - Ett klick på Zooma öppnar ett Snabbvisningsfönster som visar en större bild av den aktuella bilden. Detta fönster kan dras så att den fyller hela bildskärmen om så önskas. Klicka på X i skärmens övre högra hörn för att stänga fönstret.
 • Ändra namn - Du kan ändra namnet på den fil som för ögonblicket  är markerad i bildlistan genom att klicka på Ändra namn. Filens namn ändras då på disken. Om filen har ett + i A-kolumnen, kommer alla länkar till denna bild i din Familjefil också ändra namn till det nya namn du har valt.
 • Radera - Om du vill radera den just nu markerade mediafilen i listan Filnamn för bild, klicka på Radera. Efter bekräftelse, tar Legacy bort filen från den aktuella mappen. Om några länkar till denna fil finns i din familjefil, tas de bort. (Är bilden länkad till en mapp i en annan familjefil, kommer det att orsaka ett fel med "Bildfil finns inte", om den tas bort och man försöker komma åt filen därifrån.)
 • Rubrik, datum, beskrivning, fil-ID - Du kan mata in rubrik, datum och beskrivningar innan du knyter en bild till någon person. Det finns också ett fält för Fil-ID #, om du brukar använda sådana nummer till dina bilder. Dessa uppgifter lagras av Legacy för framtida bruk även om bilden inte har knutits till någon ännu.

  Om den aktyueela bilden är kopplad till mer än en person kan du använda vänster. och högerpilarna för att se vilka felr personer osm använder bilden. Dessa pilar fungera inte om bilden är knuten till ett källcitat.


  Flik: Kopplade bilder
  Klicka på fliken Kopplade bilder och du kan se de bilder som redan är kopplade till den aktuella personen.
 • Zooma, Ändra namn - (Samma funktioner som för Bildlistan.(Se Bildlistan ovan.)
 • Radera - Genom att klicka på Radera kopplar du bort markerad bild i listan Kopplade bilder från den aktuella händelsen i listan. Bildfilen tas inte bort från hårddisken.
 • Rubrik, datum, beskrivning, dokument-ID - Du kan se och ändra rubrik, datum och beskrivning och dokumentets ID-nummer, Fil-ID, för den aktuella bilden.
 • Sätt förvald - Klicka på Sätt Förvald för att ändra den bild du satt som första val för en händelse som har mer än en bild knuten till sig. Detta betyder att bilden kommer att visas i Familjevyn för aktuell person. Den förvalda bilden är också den som skrivs ut i rapporter.
 • Ändra ordning - Om det finns mer än en bild knuten till personen eller till en händelse för den aktuella personen, kan du ändra bildernas ordningingsföljd genom att använda Upp- och Ned-knapparna till höger om Ordn. Markera det filnamn du vill flytta och klicka på lämplig pil för att ändra position. Du kan också flytta en bild från en händelse till en annan genom att använda dessa knappar. Om ett filnamn är nederst på händelselistan, klicka på knappen med Ned-pilen och bilden flyttas ner till första positionen i nästa händelse. Upp-pilen flyttar bilden till en tidigare händelse på samma sätt.

  Koppla
  Klicka på Koppla och bilden markerad i Filnamnlistan kopplas till aktuell person markerad i Namnlistan till händelsen som är markerad i Kopplade bilder. Rubrik, datum, beskrivning och dokument-ID från Bildlistan följer med överflyttningen.

  Om du vill koppla en bild till mer än en person, till exempel till alla personer i ett foto från en familjeträff:

  1. Markera önskad bild i listan.
  2. Mata in rubrik, datum, beskrivning och Fil-ID som önskas.
  3. Kontrollera att du har markerat händelsen där du vill placera bilden i listan med Kopplade bilder.
  4. Klicka på Koppla.
  5. Markera nästa person.
  6. Klicka på Koppla igen.
  7. Repetera steg 5 och 6 tills bilden har knutits till önskad grupp. (Du kan ändra rubriker, datum och beskrivningar mellan varje koppling om så behövs.)

  Zooma
  Zooma-knappen till höger om Koppla-knappen används för att välja teckenstorlek i olika listor. (Se  Ändra storlek för mer information.)

  Stäng
  För att stänga Mediaarkivet, klicka Stäng. Alla rubriker, datum och beskrivningar samt dokumentens ID-nummer som du fyllt i lagras och finns kvar nästa gång du går in i Mediarkivet. 

  9-0121 : 40626 RK