Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Multimedialista

Fönstret Alternativ för multimedialista öppnas när du klickar på Skriv ut multimedialista i fönstret Alternativ för fotoalbum som du i sin tur öppnar med menyval Visa->Fotoalbum i verktygsfältet

Multimedialistan kan innehålla en lista på alla multimediafiler som återfinns någonstans i din Familjefil.
Du kan inkludera en lista till vart varje foto är länkat. Du kan också inkludera datum, fil-ID nummer (med alternativa underrubriker(  m m genom att markera någon/några av alternativen i listan. Media som är markerade som Privata kan inkluderas eller exkluderas.

Utskriftsformat
Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Utskriftsformat för mer information. 

Typsnitt
Klicka på Ändra typsnitt...  för att välja storlek och typsnitt som skall användas i rapporten.  Se Rapport typsnitt för mer information

Utskrift
När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsvisning för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv Ut  för att skriva ut rapporten direkt.

Anm:  Inställningarna för Multimedialista sparas i en fil som benämns  PhotoList.usr  i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

9-0251 : 50303 RK