Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Antavla

För att skapa en Antavla gör du följande:

1. Gör menyval Rapporter-> Familjegrupp och välj flik Antavla.
2. Välj och markera alternativ som beskrivs nedan.
3. Klicka antingen på Skriv Ut  eller Förh.visn. för att se rapporten.

En antavla innehåller en person och dennes direkta anor (föräldrar, far- och morföräldrar osv).Alternativ
 • Rubrik - Standardrubriken är Antavla för. Om du vill kalla den något annat kan du ändra rubrik. Du kan också bädda in utbytbara fält i rubriken t.ex. "Antavla för [Fullt namn]" där [Fulltnamn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över de fält som är tillgängliga.
 • Antal generationer per sida - Antavlor kan innehålla fyra, fem eller sex generationer per sida.  Med sex generationer blir bara födelsedatum utskrivet för sjätte generationen.
 • Totalt antal generationer - Detta val avgör hur många sidor som skrivs ut. Om du skriver en fyra generationers tavla kommer varje ytterligare sida att innehålla tre nya generationer. Detta då den sista generationen på en sida blir den första på efterföljande sida. Där för kan du bara ange 4, 7, 10, etc. Om du skriver en fem generationers tavla kan du ange 5, 9, 13, etc. När Legacy skriver ut fylls den första sidan med angivet antal generationer och därefter skrivs fortsättningssidor ut för alla linjer med anor. Fortsättningssidor skrivs ut tills dess angivet antal generationer har nåtts. Inga fortssättningstavlor skrivs ut för linjer som slutar med en tavla.
 • Startnummer - Du kan ange startnummer för för den första tavlan som skrivs ut. Följande tavlor har skrivs ut i löpande nummerordning.

  Rapportalternativ
  För en komplett lista och förklaringar på alla rapportalternativ som finns (inkl information ingående i rapporten, alternativ för formatering, bilder, källor, sidinställningar, sidhuvuden och sidfötter och typsnitt), klicka här.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk när du skapar rapporten. För att välja språk klicka på Rapportspråk och välj språkfil som ska användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ.

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas.

  Skriva ut ett tomt formulär
  Du kan skriva ut en tom rapport genom att klicka på Tom rapport

  Skapa index
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ kan Legacy skapa alfabetiskt index. Detta är bra om du skriver ut ett stort antal i följd numrerade rapporter. Index inkluderar varje person som visas på en sida och deras position på sidan. Index kan vara antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Skriv ut
  När du gjort alla val klicka antingen på Förh. visn. för att se rapporten på skärm innan den skrivs ut eller klicka Skriv Ut  för att skriva ut direkt till skrivaren.

  För mer information om Utskriftsalternativ, klicka här.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingar rapport
  Personrapport
  Tidslinje rapport
  Stamtavla, Antavla
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Ättlingskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Anm: Rapportinställniongarna för Antavlerapporten finns i en fil som heter Pedigree.usr som återfinns i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-1131 : 70219 RK