Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Utskriftsformat

Varje rapport i Legacy har flera alternativ för att kontrollera hur en rapport skall se ut när den skapas, De alternativ som finns tillgängliga återfinns i fönstret Utskriftsformat som öppnas med knappval Rapportalternativ->Sidinställning, Rubriker, Fotnot.

Flik: Sidinställning 

Följande alternativ är tillgängliga för sidinställningar :


 • Marginaler - Klicka på upp och ner pilarna för att ändra marginalerna. Du kan också skriva in ett värde direkt i rutan.

  Anm: Observera att rapportens minsta möjliga marginaler sätts av skrivarens drivrutin och inte av Legacy. Om du försöker ange mindre marginaler än vad skrivaren tillåter så återställs marginalerna till minsta tillåtna. Detta kan i vissa fall orsaka problem tex om du ändrar från 0.5 tum (vilket printerrutinen tillåter) till 0.5 mm så kan det hända att detta är mindre än tillåtet och marginalen sätts till skrivarens minsta tillåtna värde.  
 • Spegelmarginaler - Detta alternativ växlar vänster- och högermarginalerna på varannan sida. Marginalerna som du anger i marginalavsnittet används för alla sidor med udda nummer. På varje sida med jämnt nummer växlar marginalerna plats. Marginalerna på en vänstersida är spegelmarginaler till marginalerna på en högersida. Denna inställning används när man trycker en inbunden bok. Detta val lämnar extra utrymme för den inre marginalen vilket behövs vid bokbindningen.
 • Orientering - Klicka på antingen Stående eller Liggande.
 • Dubbelsidig utskrift - Om din skrivare har möjlighet att skriva ut tvåsidigt kan du välja alternativet Dubbelsidig(horisontell). Alternativ Vertikalt  skapar en listrapport i vilken sidorna växlas vertikalt. Alternativ Horisontalt skapar en bokrapport.
  Line Spacing
  On most reports the line spacing is controlled from the Page Setup <page_setup.htm> screen using the Space lines at xxx percent of font size option at the bottom of the window.
  On some reports you can choose to print the lines with tight, normal or loose line spacing. Tight line spacing lets you fit more information on a page. Loose line spacing make a report easier to read and gives room to write in your own notes. To select a particular line spacing, click on the corresponding radio button.
 • Radadavstånd - Markera radioknappen för det radavstånd som du vill använda i rapporten.
  Anm: Alternativet Radavstånd finns endast i några kartrapporter i Legacy. Normalt ställs radastånd in under alternativ Typsnitt i rapporter.
 • Utskriftsstorlek -  Ange den typsnittsstorlek du vill använda dig av i rapporten.
  Anm: The Print Size option only appears for a few chart reports in Legacy. Most font size changing is done using the Typsnitt i rapporter.
 • Pappersstorlek - Klicka på önskat värde


  Flik: Rubrik och sidnumrering

 • Sidhuvudplacering - Klicka på önskat värde för placering av rapportrubriken. Du kan även sätta typsnitt, storlek etc.
 • Inkludera sidnummer i rapporten - Markera eller avmarkera.
 • Börja på sidnummer i rapporten  - Om du inte vill börja på sida 1 mata in ett annat värde i  För att inkludera ordet "Sida" markera Inkludera ordet "Sida" före sidnumret.
 • Placering av sidnummer - Klicka på önskad placering av sidnumret. Du kan även sätta typsnitt, storlek etc.

  Flik: Fotnot

 • Inkludera forskarinformation i slutet av rapporten -  Markera detta alternativ för att inkludera namn m m i slutet av rapporten. Du kan även ange typsnitt, storlek etc.  För att ändra forskarinformation klicka på Redigera forskare.
 • Sidfottext - För att skriva ut ursprungsinformation nederst klicka på Inkludera. Du kan inkludera dagens datum genom att markera Inkludera utskriftsdatum. Du kan även sätta typsnitt, storlek etc.

  Anm: Inställningarna för Sidinställningar sparas i en fil som benämns  Page.usr i mappen:
   [Mina  Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-0025 : 01103 RK