Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Skriva över säkerhetskopia?

Önskar du skriva över säkerhetskopia av din Familjefil som gjordes vid en tidigare import eller sammanslagning?

Varje gång du påbörjar en import eller sammanslagning gör Legacy automatiskt en säkerhetskopia av din Familjefil. Säkerhetskopian kan användas för att återställa din Familjefil om du inte vill att gjorda ändringarna ska behållas. Denna "återställning" kan du bara göra tills dess du stänger av Legacy. När du stänger av Legacy raderas säkerhetskopian bort.

Om du vill skriva över den tidigare säkerhetskopian klickar du på Skriv över tidigare säkerhetskopia. En ny kopia görs.

Om du vill behålla säkerhetskopian från en tidigare import eller sammanslagning klicka på Behåll tidigare säkerhetskopia. Ingen ny kopia görs.

För att alltid skriva över tidigare säkerhetskopia med en ny temporär säkerhetskopia, markera rutan Skriv alltid över tidigare säkerhetskopia.

9-1270 : 70402 RK