Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Öppna en familjefil

Att öppna en befintlig Familjefil:

1. Gör menyval Arkiv->Öppna familjefil... i verktygsfältet.  Fönstret Öppna Familjefil  visas.

2. Kontrollera att rätt enhet och mapp är vald och välj sedan Familjefil och klicka OK, alternativt kan du  Dubbelklicka på filnamnet. 

3. Legacy öppnar Familjefilen och visar Familje/Antavle fönstret.


Importera en fil för att skapa en ny Familjefil
Du kan också skapa en ny Familjefil genom att importera en GEDCOM eller PAF(Personal Ancestral Fil) fil.

För att importera en fil, ändra filtyp till antingen GEDCOM eller PAF på följande sätt:

1. Klicka på NERÅT PILEN på höger sida om Lista filtyper: i nedre vänstra hörnet och välj önskad filtyp att importera.

2. Välj enhet och mapp och sedan filen du vill importera och klicka OK.  Legacy tar dig igenom importprocessen för resp filtyp.  (Se Importera en PAF fil eller Importera en GEDCOM fil för mer information.)

9-1248 : 00603 RK