Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnlista - Notiser

Fliken Notiser är del av Namnlistan som du når med menyval Mitt verktygsfält->Namnlistan->Flik Notiser verktygsraden. Fliken Notiser kan användas till att lägga till eller ändra Allmänna, Forskning eller Medicinska notiser för aktuell personen i Namnlistan

Du kan se de olika notiserna genom att klicka på radioknappen med motsvarande alternativ ovanför textfältet. (Se  Notiser för detaljerad information.) 

Återvänd till Namnlistans hjälpsida genom att klicka här.

9-0011 : 60621 RK