Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Lägg till/Ändra - Adresser

Du kan lägga till Namn, Postadress, två telefon nr, e-postadress och Hemsida för varje person i din FamiljefilFör att lägga till/ändra en adress:

1.  Klicka på Adressikonen . Om du matar in en adress för första gången bygger Legacy ett standardnamn och lägger in i namnfältet som förslag. Du kan låta adressen vara som den är eller ändra den enligt eget önskemål. 

2. Fortsätt att fylla i adress, telefon nr, e-postadress och hemsideadress.

3. Välj hur adressen skall skrivas ut genom att markera i önskad radioknapp. Valen är Ort, Län, Postnummer eller Postnummer, Ort, Län. Denna inställning används då rapporterna skrivs ut. (Många europeiska länder använder det andra alternativet.)

4. Klicka på -knappen till höger om e-postadressen för att sända ett e-postmeddelande eller bredvid hemsidan för att se den utan att lämna Legacy.

5. Du kan inkludera Latitud och Longitud för orten.Se Latitud och Longitud 
för ytterligare information.

6. Markera vilka adresslistor personen ska tillhöra. Valen är Nyhetsbrev, Fam. rel. Födelsedag, Forskning, Jul och Semester.

7. Markera Märke för att markera att adressen skall användas senare i rapporter.

8. Markera Privat om du inte vill att adressen ska skrivas ut eller exporteras till andra filer.

9. Klicka på flik Notiser för att lägga till ytterligare kommentarer.
 • Sorteringssträng - När du använder adresserna etiketter eller namnskyltar, kan du få dem utskrivna i Namnordning (sorterade på Namnfältet) eller enligt Sorteringssträng (sorterade på Sorteringssträng). Namnet du lägger in i Namnfältet är vanligen o ordningen förnamn - efternamn (d v s Maria Schmidt) och det är ofta inte den ordning du vill ha etiketterna.  Sorteringssträngsfältet kan användas till att skifta namnen, så att etiketterna skrivs ut i efternamnordning (Schmidt, Maria).
 • Adresslista - Om du lägger in en postadress, kan du markera adressen som adresslista, vilket för det lättare att skriva ut grupper av etiketter. Välj typ av adresslista i fönstrets högra del. 
 • Spara - Sparar informationen och stänger fönstret
 • Avbryt - Stänger fönstret utan att spara något.
 • Adresslista - Öppnar Postadresslistan (Master)
 • Radera Koppling tar bort länken till master för aktuell person efter bekräftelse.
 • Repetera - Kopierar in  in samma information som du lade in i föregående post. Finns det redan information så skrivs den över efter det du bekräftat frågan från Legacy. Du kan också använda F8 för att repetera ett fält precis som Du kan klicka på fältrubriken för att repetera. Klickar du på Adress-rubriken så repeteras båda adressfälten. För att repetera hela adressen, högerklicka på Repetera-knappen.
 • Hjälp - Öppnar Legacy Hjälp.
 • Bild/Foto - Används för att lägga till bild, ljud och/eller video till adressen. 

  Specialtecken
  Används för att mata in t ex internationella tecken. Se Specialtecken.  

  9-0045 : 60825 RK