Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnge en ny Familjefil

Om du vill skapa en ny Familjefil gör du följande:

1. Klicka på Ny fil på verktygsraden.2. Välj alternativ "Påbörja en ny Familjefil"3. Välj hur du vill starta:4. Ange filsökväg och filnamn för den fil du vill skapa:
Kontrollera att du valt önskad enhet och mapp.

5. Klicka på OK.

9-1261 : 11001 RK