Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Namnlistan
 
Namnlistan når du genom att klicka på:

 

Vad som visasNamnlistan visar en lista över de personer som du har i Familjefilen. Om du har markerat Ta med Alternativa namn möjligheten (se Alternativ nedan) visar listan även varje alternativt namn som personer kan ha. Listrubriken varierar beroende på vilket alternativ du valt.  Alternativt namn visas med en inledande "tilde (~)" så du kan se skillnaden. Antingen kan detta gälla alla personer i hela Familjefilen eller endast en sökmängd. Tabellen har sex (vid val av Tempel visas åtta) kolumner: RIN- numret eller Egendefinierat ID #, personens fulla namn, kön och tre märkningskolumner.  Området till höger om tabellen innehåller sex eller sju flikar med information om den markerade personen.  Dessa inkluderar: 
 • Detaljfliken - Denna flik visar detaljerad information om den markerade personen i listan.  Den visar även ett tre generationers anaträd nederst.
 • Redigerafliken - Under denna flik kan du lägga till eller redigera aktuell persons personuella information.
 • Händelsefliken - Här kan du lägga till eller ändra händelser för aktuell person.
 • Notisfliken - Allmänna, Forskning och Medicinska noter kan läggas till eller redigeras under denna flik.
 • Familjefliken - Denna flik visar föräldrar, syskon, make/maka och barn för den aktuella personen.
 • Källfliken - Du kan lägga till källdokumentation eller redigera befintlig källor här.
 • SDH fliken - Denna flik ger dig möjlighet att följa upp information om SDH- förordning.

  Blodslinje i fetstil
  Om du har  Sätt förvald blodslinje och har valt "Markera barn i blodslinje med fetstil i barnlistan" (Alternativ>Anpassa> 3.18 Dataformat),Obs. Skandinaviska bokstäver saknas)  kommer alla personer tillhörande blodslinjen i listan att skrivas med fet stil.

  Sortera listan
  Namnlistan kan visas i olika ordning, antingen efter Efternamn/Förnamn , eller Förnamn/Efternamn, eller efter RIN nummer.  Klicka på knapparna för Nr, Förnamn eller Efternamn i överdelen av fönstret, eller klicka i textrutan till höger av varje knapp.

  Hitta en Person
  Om listan är lång, kan du söka efter en person i listan genom att skriva deras namn, startande med förnamn eller efternamn eller genom att mata in deras RIN nummer.  När du skriver, hoppar Legacy automatiskt till närmaste liknande namn i listan.

  Hoppa in i Listan
  Du kan hoppa direkt till första namn som börjar med varje bokstav genom att klicka på motsvarande bokstavsknapp ovanför tabellen. Obs. Skandinaviska bokstäver saknas). Du kan även hoppa till början eller slutet av listan genom att klicka på knapparna Första eller Sista.

  Välja en Person
  För att välja en person från listan, markera namnet och klicka sedan på Välj, eller Dubbelklicka på namnet i tabellen.

  Källor
  Klickar du på fliken Källor visas fönstret Kopplade källor.  (Se även  Hänvisning till källor för fler detaljer om användning av detta formulär.)

  Alternativ
  Klicka på Alternativ så visas en undermeny med följande alternativ:
 • Inkludera alternativa namn (bara i Deluxe) - Välj detta alternativ för att lägga till ett Alternativt Namnfält för varje person i Din familjefil.  När detta är tillagt visas det alternativa namnet (på engelska även känt som AKA's) i listan med ett inledande tilde (~)-tecken.  (Tilde- tecknet påverkar inte sorteringsföljden.  Med andra ord, tilde-tecknet adderas efter att listan sorterats så att du vet vilket namn som är alternativt.)
 • Ta med namn som gift - Visar Dubbelnamn i listan föregånget av ett §- tecken.
 • Visa Egendefinierade ID på listan (bara i Deluxe) - Denna möjlighet växlar RIN-kolumnen i Namnlistan med Egendefinierat ID#.  När Egendefinierat ID#' visas medför skrivning i #- fältet i övre delen av formuläret sökning av ID#.
 • Redigera Person - Visar Informationsfönstret för den markerade personen. (Se Informationsfönstret för detaljerad information.)
 • Radera person - Välj detta alternativ för att radera den aktuella personen från Familjefilen. Innan personen verkligen tages bort visas ett varningsfönster som innehåller föräldrar, syskon, make/maka(er) och barn som för närvarande är kopplade till personen. Detta är en säkerhetsåtgärd så att du vet vad du gör. Om du nu verkligen vill radera personen, klicka på Ja.  Om du har ändrat dig och inte vill fortsätta så klickar du på Avbryt.
 • Avancerad borttagning … - Detta alternativ ger dig möjlighet att radera grupper av personer med ett bestämt märke eller de som finns i den aktuella Söklistan.  
 • Avancerad märkning... - Du kan märka eller avmarkera var och en av en till tre märkningsnivåer för en person genom att Dubbelklicka aktuell märkningskolumn (1,2,3)  till höger av varje namn i listan.  Legacy erbjuder även några avancerade alternativ för märkning av poster. 
 • Avancerade källhänvisning… - Visar fönstret Avancerad källhänvisning i vilket du kan koppla aktuell källa i Källurklipp till flera poster i din Familjefil
 • Sätt som Levande… - Visar fönstret Sätt som levande i vilket du kan ha Legacy att kontrollera Levande markeringen på personer utan döds- och begravningsdatum.
 • Sätt bokmärke - Sätter ett bokmärke på den nu markerade personen.
 • Gå till bokmärke…  - Visar en lista över alla de personer du har markerat med ett bokmärke. Markera den person du vill gå till och klicka på Gå till.
 • Anpassa visning…  - Visar fönstret Anpassa fälten i Namnlistan i vilket Du kan välja vad som skall visas. Du kan visa åtta olika fält med information med rubriker som du själv skriver in. 
 • Zooma - Du kan öka eller minska teckenstorlek i Namnlistan, Etikettlistan eller Notiser.  Större teckenstorlekar är lättare att läsa.  Mindre storlekar visar mer information samtidigt.

  Sök
 • Sök… - Visar Sök fönstret i vilket du kan söka efter i stort sett vad som helst.
 • Visa söklista - Detta val gör att Namnlistan visar innehållet i senaste Söklistan (Se Hur du söker efter personer för mer information.)
 • Visa alla märkta - Du kan välja att begränsa Namnlistan till att bara visa personer med ett visst märknummer. Välj från 1 till 9 i DeLuxe och från  1 till 3 i Standard Edition. För mer information om märkning se Märk - Poster.
 • Visa alla inte märkta - Du kan välja att bara visa personer som inte är märkta med ett visst nummer. Välj från 1 till 9 i DeLuxe och från  1 till 3 i Standard Edition. För mer information om märkning se Märk - Poster.
 • Sök på Internet efter personen - Visar fönstret Sök på Internet fönstret från vilket du kan göra anpassade sökningar. 

  Utskrift av rapport - Namnlista
  Du kan skriva ut en rapport omfattande i listan förekommande personer genom att klicka på Skriv Ut….  Listan över Rapportalternativ visas i vilket du kan välja vilken information du vill ha med i din rapport.  (Se  Rapport - Namnlista för mer information.)

  9-1035 : 60814 RK