Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Säkerhetskopiera - Multimediafiler

För att säkerhetskopiera multimediafiler i aktuell Familjefil gör menyval Arkiv ->Säkerhetskopiera i verktygsfältet

 

 Fönstret Anpassa säkerhetskopiering öppnas.

 

 Kryssa för Multimediarutan och klicka på Välj namn och mapp för multimedia säkerhetskopia.

 Se till att rätt enhet/mapp och undermapp är vald, skriv in namnet på önskad namn på säkerhetskopian och klicka sedan på Säkerhetskopiera.

Legacy komprimerar och sparar all bilder, ljud- och videofiler samt dokument i aktuell Familjefil till angivet namn och skapar en  ZIP-fil.  Du kan återställa säkerhetskopian genom att använda ett program som WinZip för att packa upp filerna.

Återställ multimediafiler i aktuell Familjefil

1. Välj ZIP-filen som innehåller de säkerhetskopierade multimediafilerna.

2.  Packa upp ZIP-filen med det program som du normalt använder för detta ändamål, t.ex. WinZip, PKZip eller en liknande produkt. Packa upp filerna i en temporär mapp.

3. Kopiera de uppackade mapparna/filerna till de ställen där du vill ha dem lagrade.

8-0183 : 30918 RK