Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Flytta och ändra storlek på fönster

Flytta ett fönster
Placera markören i rubrikraden och håll nere vänster musknapp. När du flyttar markören visas en fönsterram. Dra ramen till önskad position och släpp musknappen när fönstret är på rätt plats.

Ändra storlek på ett fönster
Placera markören i ett av hörnen eller i kanterna på fönstret. Markören ändras till en Dubbelpil. Dra markören i kanten eller hörnet tills fönstret har den storlek du vill ha. En ram visar fönstrets nya storlek medan du drar. Släpp musknappen när fönstret har rätt storlek och är på rätt plats.

OBS:  En del fönster är inte möjliga att ändra storlek på. Om muspekaren inte ändras till en Dubbelpil när du markerar en kant eller ett hörn så kan storleken inte ändras.

9-1091 : 31007 RK