Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Orter

Fönstret Sammanslagning av orter visas när du:
 • Importerar Ortslistan från en annan familjefil
 • Importerar en GEDCOM fil med ortposter
 • Kombinerar dubblerade orter i Ortslistan

  och när informationen inte är lika.

  Fönstret låter dig välja eller kombinera olikheter i informationen till en sammanslagen ortspost.

  Att slå samman en ort:
  1. Välj önskat  Kort ortnamn.  Om du vill ersätta det aktuella (vänstra) namnet för orten klicka på

  2. Redigera eller kombinera notiser. Om du vill kopiera de högra notiserna till vänster och ersätta dem klicka  .  För att lägga till de högra notiserna till de vänstra klicka . Du kan redigera notiserna till vänster innan du sparar.

  3. Välj önskade latitud och longitud värden. För att kopiera de högra värden till vänster klicka . Du kan skriva direkt i de vänstra latitud och longitud fälten.

  4. Om du vill kopiera alla fält från högra till vänstra posten klicka

  5. Klicka Spara för att spara den sammanslagna orten till vänster.

  Automatisera sammanslagningen
  Om du inte vill att fönstret Kombinera orter under import kan du välja att en automatisk funktion skall utföras i stället. Från Ellern, Från nu, Under denna import i nedre delen på skärmen kan du välja att:
 • Alltid behålla existerande ort oavsett vad den andra innehåller. Välj Behåll alltid existerande orter  innan du sparar aktuell post.
 • Alltid acceptera inkommande ortsinformation även om den innehåller tomma fält. Välj Skriv alltid över existerande orter med inkommande ortsinformation.
 • Alltid kopiera saknad information från inkommande orter som saknas i befintliga orter, Välj Kopiera alltid inkommande ortsinformation som saknas i existerande orter.

  Väljer du ett av dessa alternativ stänger du av visning i fönstret Slå samman orter  under resteranded del av sammanslagingsprocessen.

  9-0174 : 31223 RK