Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Äktenskapsnotiser

Äktenskapsnotiser visas vid var och en av de två posterna, som ska slås samman. Genom att använda en knapp nederst i rutan kan du:
  • Återställa - Kopierar notiser från höger fönster till vänster fönster, ersätter innehållet för den vänstra noteringen.
  • Lägga till - Kopierar notiser från höger fönster till vänster fönster, lägger till innehållet för det vänstra fönstret.

    Du kan ändra innehållet på noteringsfältet genom att klicka i noteringen och göra önskade förändringar.

    9-0110 : 70402 RK