Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Orter

Ortlistan når du med menyval Visa->Baslistor->Orter i verktygsfältet.Fönstret Sammanslå orter används när du har valt en ort från GEO-ort databasen.  Fönstret kan öppnas antingen från baslista Orter eller från ett valfritt ortfält. Det används för att sammanslå ny GEO- databasinformation med existerande ortinformation i baslista Orter. Det finns tre delar som går att slå samman: Långt namn, Kort namn och Latitud/Longitud värden.

När fönstret visas finns existerande information överst med rubriken Bas.  GEO-ort informationen visas under med rubriken Ortdatabasen.  Standardvärde är att använda Ortdatabasens information. Önskar du behålla befintlig ortinformation klickar du på radioknappen till höger om rubriken Bas. Du kan redigera alla valda fält om du så önskar. Exempelvis kanske du vill radera ett landsnamn från det Korta ortnamnet. När du har gjort dina val klickar du på Spara.

9-0220 : 20924 RK