Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Sammanslå - Händelsedefinitioner

Fönstret Slå samman händelsedefinitioner visas när du:
 • Importerar Händelsedefinitioner från en annan familjefil
 • Importerar en GEDCOM- fil med händelsedefinitioner
 • Kombinerar Dubbletter av orter i baslista Händelsedefinitioner

  och alla informationsposter inte är identiskt lika.

  I fönstret kan du välja eller kombinera informationen i varje post i en gemensam händelsedefinitionspost.

  Att slå samman en händelsedefinition:
  1. Välj de fält du önskar visa. Välj antingen Beskrivning, Datum eller Ort.

  2. Redigera händelsedefinitionen. Om du vill kopiera definitionerna på den högra sidan till vänstra och ersätta informationen i deta fält klicka på  på

  3. Om du vill kopiera alla fälten från höger sida till vänster klicka på .

  4. Klicka Spara för att spara den sammanslagna nya vänstra händelsedefinitionen.

  Automatisera sammanslagningen
 • För att alltid behålla existerande information oavsett vad som finns i den andra händelsen välj Behåll alltid existerande händelsedefinition innan du sparar aktuell post.
 • För att alltid acceptera inkommande information, inklusive tomma fält, välj Skriv alltid över existerande händelsedefinition.
 • För att kopiera information från inkommande post som saknas i aktuell post välj Kopiera alltid inkommande händelserader som saknas i befintlig händelse.

  Väljer du något av ovanstående alternativ så stänger du fönstret Slå samman händelsedefinitioner under resten av den aktuella sammanslagningen..

  9-0175 : 31223 RK