Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Tempel

Tempellistan öppnas med menyval Visa->Baslistor->Tempelnamn... i verktygsfältet.Välja ett tempelnamn
Du kan välja valfritt tempel i listan genom att markera det och därefter klicka på Välj eller genom att Dubbelklicka på tempelnamnet. Detta öppnar fönstret med tempelnamnet ifyllt.

Hitta ett tempelnamn
Om du vet tempelnamnet kan du söka genom att skriva in de första bokstäverna i namnet. Allt eftersom du skriver visar Legacy i listan vilka tempelnamn som är närmast matchning. När du ser vad du söker markera det och klicka på Välj eller genom att dubbelklicka på tempelnamnet. Detta öppnar fönstret med tempelinformation.

Lägga till ett nytt tempelnamn
När ett nytt tempel byggs kan du lägga till det i tempellistan genom att klicka på Lägg till. I fönstret som öppnas skriver du in den officiella förkortningen och tempelnamnet i en rad med blank-minustecken- blank tecken mellan och klickar på Spara. Exempelvis, SLAKE - Salt Lake City, UT.

Redigera ett tempelnamn
Om du behöver korrigera förkortning eller tempelnamnet markerar du namnet och klickar på Redigera. I fönstret som öppnas redigerar du förkortningen och tempelnamnet i en rad med blank-minustecken-blank mellan och klickar på Spara. Alla poster som är länkade till detta namn kommer att visa på den nyss redigerade versionen.

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ och en genvägsmeny visas i vilken du kan göra följande val:
 • Radera ett tempelnamn - Om ett efternamn i Tempellistan inte längre behövs kan du radera det från listan genom att markera det och välja Radera. Legacy bekräftar att tempelnmanet inte längre används och tar bort det från listan. Om en eller flera poster refererar till tempelnamnet kan det inte tas bort. I detta fall  visar Legacy en lista på alla poster som just nu använder namnet.
 • Märka och avmarkera - Du kan markera och avmarkera rader i listan. Detta kan göras var för sig eller alla på en gång.
 • Kombinera Dubbletter - Om du har felstavade rader kan du slå ihop dem genom att klicka på Kombinera. Legacy går igenom hela listan och slår ihop Dubbletter och flyttar länkar.
 • Radera oanvända - För att radera oanvända tempelnamn klicka på Radera. Legacy kontrollerar om namnet används. Används det inte tas det bort från listan.
 • Importera - Du kan importera tempelnamn från en annan Familjefil genom att välja Importera. Legacy frågar efter namnet på den andra Familjefilen och hämtar listan från denna.
 • Skriva ut listan  - Du kan skriva ut innehållet genom att klicka på Skriv Ut... Listan visas i Förhandsgranska fönstret där du kan se den och skriva ut den.
 • Sidinställningar - Du kan ändra sidorientering, marginaler, typsnitt etc.
 • Zoom - Du kan ändra typsnitt på skärmen.
 • Hoppa med redigering - När du redigerar en rad så sorteras den omedelbart in på sin nya plats i listan. Du kan då flyttas långt från stället du höll på att redigera men Du kan bestämma om aktuell position i listan ska flyttas baserat på namnet eller vara kvar på samma plats. Om du markerar Hoppa vid redigering flyttas aktuell position men om du avmarkerar alternativet så behåller namnet platsen i listan. 
 • Bokmärken - Om du arbetar dig igenom listan kan du sätta ett bokmärke där du är när du avbryter arbetet genom att klicka på Sätt bokmärke. Klicka på Gå till bokmärke för att gå till senast satta bokmärke.

  Visa Lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder ett markerat tempel genom att klicka på Visa lista… Personerna som visas i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera Dubbletter av Tempelnamn
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du slå samman dem till en. Så här gör du för att sammanslå flera multipla tempelnamn:

  1. Välj ett tempelnamn som du vill behålla.

  2. Markera alla andra i gruppen. Om de ligger i en följd markerar du den första och håller sedan nere Shift- tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl- tangenten och klickar på namnen. Du kan alternativt klicka på Alternativ->Märke->Markerade poster.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera de markerade tempelnamnen med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader sammanslås och alla markerade poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  9-1116 : 30923 RK