Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Efternamn

Efternamnslistan nås genom att klicka på bredvid fältet med ortens namn, eller genom att välja Visa->Baslistor->Efternamni menyfältsområdet.

Efternamnslistan innehåller alla Efternamn som används i den aktuella Familjefilen. Legacy lagrar endast en kopia av varje efternamn ochanvänder sig av detta när du skriver in ett namn i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme genom att eliminera dubbletter.

Välja ett efternamn från listan
För att välja ett särskilt efternamn, klicka på det och klicka på Välj. Du kan också välj ett efternamn genom att Dubbelklicka på det.

Lägg till nya efternamn
När du matar in ett namn i efternamnsfältet kontrollerar Legacy om namnet redan finns i Efternamnslistan. Om det inte finns läggs det till i listan. Beroende på gjord inställning under Alternativ blir du eller blir du inte tillfrågad om bekräftelse. (Se Anpassa alternativ för mer information.) När Efternamnslistan visas kan du lägga till nya namn genom att klicka på Lägg till och i fönstret som då visas kan du skriva in nya namn som läggs till i listan.

Ändra efternamn
Du kan ändra stavningen på alla namn i Efternamnslistan genom att först markera namnet och sedan klicka på Redigera. Kom emellertid ihåg att namnet på alla som har namnet som referens ändras om du ändrar i listan. 

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ och en genvägsmeny visas i vilken Du kan göra följande val:
 • Radera ett efternamn - Om ett efternamn i Efternamnslistan inte används kan du radera det från listan genom att markera det och välja Radera. Legacy bekräftar att efternamnet inte används och tar bort det från listan. Om en eller flera poster refererar till efternamnet, kan det inte tas bort. I detta fall  visar Legacy en lista på alla poster som just nu använder efternamnet.
 • Märka och avmarkera - Du kan markera och avmarkera rader i listan. Detta kan göras var för sig eller alla på en gång.
 • Kombinera Dubbletter - Om du har felstavade rader kan du slå ihop dem genom att klicka på Kombinera. Legacy går igenom hela listan och slår ihop Dubbletter och flyttar länkar.
 • Radera oanvända - För att radera oanvända klicka på Radera. Legacy kontrollerar om namnet används. Används det inte tas det bort från listan.
 • Importera - Du kan importera Efternamn från en annan familjefil genom att välja Importera. Legacy frågar efter namn på familjefil och hämtar efternamnen.
 • Skriva ut listan  - Du kan skriva ut innehållet genom att klicka på Skriv Ut... Listan visas i Förhandsgranska fönstret där du kan se den och skriva ut den.
 • Sidinställningar - Du kan ändra sidorientering, marginaler, typsnitt etc.
 • Zoom - Du kan ändra typsnitt på skärmen.
 • Hoppa med redigering - När du redigerar en rad så sorteras den omedelbart in på sin nya plats i listan. Du kan då flyttas långt från stället du höll på att redigera men Du kan bestämma om aktuell position i listan ska flyttas baserat på namnet eller vara kvar på samma plats. Om du markerar Hoppa vid redigering flyttas aktuell position men om du avmarkerar alternativet så behåller namnet platsen i listan.
 • Bokmärken - Om du arbetar dig igenom listan kan du sätta ett bokmärke där du är när du avbryter arbetet genom att klicka på Sätt bokmärke. Klicka på Gå till bokmärke för att gå till senast satta bokmärke.

  Visa Lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder ett markerat efternamn genom att klicka på Visa lista… Personerna som visas i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera dubbletter av efternamn
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du slå samman dem till en. Så här gör du för att sammanslå flera efternamn:

  1. Välj det Efternamn som du vill behålla.

  2. Markera alla andra i gruppen. Om de ligger i en följd markerar du det första och håller sedan nere Shift- tangenten och markerar detn sista. Om raderna är utspridda markerar du den förstaposten och håller sedan nere Ctrl- tangenten och klickar på namnen. Du kan alternativt klicka på Alternativ->Märke->Markerade poster.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera detvmarkerade efternamnet med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla markerade poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  9-1178 :31014 RK