Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Källtypslista

Källtyplistan kan nås genom att klicka på bredvid fältet med källans namn eller genom att välja Visa->Baslistor->Källtyp.Källtypslistan innehåller alla namn på olika typer av källor, som används i den aktuella Familjefilen. Legacy registrerar varje källtyp endast en gång och pekar sedan till den i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme, genom att det inte blir några Dubbletter.

Välja en källtyp från listan
För att välja en särskild källtyp klicka på den och därefter på Välj. Du kan också välj en händelse genom att Dubbelklicka på den.

Lägga till nya källtyper
När du matar i en källtyp i ett källtypfält, kontrollerar Legacy om namnet redan finns i Källtyplistan. Om den inte finns läggs den till i listan. Beroende på inställningen gjord i Alternativ  blir du eller blir du inte tillfrågad om bekräftelse. (Se  Anpassa alternativ för mer information.) När Källtyplistan visas kan du lägga till nya källtyper genom att klicka på Lägg till. Då visas fönstret  Lägga till/Redigera Källtyp i vilket Du kan skriva in namn på nya källtyper som när de sparas läggs till i listan.

Redigera källtyp
Du kan ändra stavningen på alla källtyper i Källtyplistan genom att välja källtypen du vill ändra stavningen på, göra önskad ändring och därefter klicka på Spara. Kom emellertid ihåg att alla referenser till källtypen ändras om du ändrar i listan.

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ och en snabbmeny visas i vilken Du kan välja bland följande alternativ:
 • Radera en källtyp - Om en källtyp i baslistan inte används kan du radera den från listan genom att markera den och klicka på Radera. Legacy bekräftar att källtypen inte används och tar bort den från listan. Om en eller flera poster refererar till källtypen kan den inte tas bort. I detta fall visar Legacy en lista på alla poster som just nu använder källtyprn.
 • Märk och avmarkera - Du kan märka (och avmarkera) poster i listan. Detta kan göras var för sig eller hela listan på en gång.
 • Slå ihop Dubbletter av källtyper- Vid korrigering av felstavade namn på källtyper, kan du finna att du har en del Dubbletter i Källtyplistan. För att radera dessa Dubbletter och rensa listan, välj alternativet Slå samman Dubbletter. Legacy går då igenom listan sammanslår Dubbletter och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända källtyper - För att radera oanvända källtyper från Källtyplistan välj alternativet Radera. Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används. Om inte, tas det bort från listan.
 • Importera en källtyplista - Du kan importera en lista med namn på källtyper från olika familjefiler genom att välja alternativet Importera. Legacy frågar efter namnet på den familjefil du vill importera och hämtar sedan in listan.
 • Skriva ut listan - Du kan skriva ut innehållet i listan genom att välja Skriv Ut... Fönstret Förhandsvisa öppnas i vilket Du kan se den och skriva ut en kopia.
 • Utskriftsformat - Du kan ändra på sidorienteringen, pappersstorleken, marginaler och teckenstorlek mm innan du skriver ut en rapport.
 • Zooma - Du kan här ändra på listans  typsnittsstorlek. Förhandsinställningen är automatisk
 • Hoppa med redigeringssortering - När du ändra ett namn flyttas det omedelbart till sin nya plats i Källtyplistan. Ibland flyttas den ändrade källltypen långt från sin nuvarande position. Du kan välja att få den nuvarande positionen flyttad till nya platsen i listan eller att stanna där du är och flytta till nästa källtyp. Om det finns en bock bredvid alternativet Hoppa med redigeringssortering flyttas den nuvarande positionen till nästa källtyp efter att det nyss ändrade namnet redigerats. Om alternativet inte är ibockat i genvägsmenyn, flyttas den nuvarande positionen bara ner till nästa källtyp. Klickar du återigen på Hoppa med redigeringssortering bockas rutan av respektive på.
 • Bokmärken - När du arbetar din väg ner genom  källtyplistan och redigerar/rensar den  kan du sätta ett bokmärke för att markera var du slutar genomgången. Detta gör att du lättare finner platsen när du återupptar arbetet nästa gång. Klicka Sätt bokmärke för att sätta ett bokmärke. Klicka Gå till bokmärke för att återvända till det tidigare satta bokmärket.

  Visa lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder en markerad källtyp genom att klicka Visa lista… Personerna som visas i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera Dubbletter
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du sammanslå dem till en. Så här gör du:

  1. Välj en av raderna som du vill behålla
  2. Markera alla andra i gruppen. Om de gruppen är homogen markerar du den första och håller sedan nere Shift tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl tangenten och klickar på raderna.
  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera markerade rader med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.
  4. Markera målraden genom att klicka på den.
  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  8-1180 : 31217 RK