Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslistor för Brev-, Händelse- och Arkivadresser

  Listan öppnas med menyval Visa->Baslistor->Adresslistor-> Post../Händelse../Arkiv.. adresslista verktygsraden.

Denna lista kan kallas Adresslista, Händelseadresslista, Arkivadresslista beroende på hur den visas. Den innehåller Familjefilens alla adresser. Adresser sparas bara en gång i Familjefilen och kan användas av många personer, vigslar och källor.Vad som visas
För varje linje som visa finns en Märk kolumn, en Bekräftad kolumn (som du kan anvnvända om du vill gå igenom  och verifiera att varje adress är riktig), en V kolumn som indikerar om värden för Latitud och Longitud finns  för platsen,och ett N fält som indikeriar om att anteckningar finns medtagna för platsen..

Postadresslistan visar de personer för vilka du för tillfället har antecknade adresser. Hit hör Telefonnummer, Hemsideadress, E-postadress mm. 
 • För att välja en viss adress markerar du adressen och klickar på Välj.
 • För att lägga till en ny adress till listan så klickar du på Lägg till. Se Lägg till eller ändra adresser för mer information.
 • För att ändra en adress i listan, klicka på Redigera och gör sedan de ändringar som behövs.

   
  Ytterligare alternativ
  Klicka på Alternativ i Postadresslistan och en snabbmeny visas där du kan välja att:
 • Radera - Detta alternativ tar bort den markerade adressen om den inte används av någon. Om adressen används visas ett meddelande och adressen tas inte bort. du måste radera alla referenser till en viss adress som du vill radera innan den kan tas bort från Arkivlistan.
 • Kombinera Dubbletter - Detta alternativ sammanslår de adresser som på alla sätt är identiska.
 • Skriv Ut - Detta alternativ låter dig skriva ut en rapport med alla adresser i listan. För att skriva ut en adresslista, klicka på Skriv ut. Se Namnbrickor och adressetiketter för mer information om det som finns tillgängligt under Alternativ.
  .
 • Radera oanvända - Detta alternativ raderar alla adresser, som inte används någonstans i hela Familjefilen.
 • Importera - Detta alternativ låter dig importera listor från andra familjefiler. Dessa inkluderar Adresser, Orter, Efternamn, Händelsetyper, Tempel, Äktenskapsstatus, Källor, Barnstatus, Bilder och andra Baslistor.
 • Zooma - Detta alternativ låter dig ändra typstorleken som används i  Postadresslistan.
 • Endast märkta -  Om rutan markeras visas endast de adresser som blivit märkta i listan.

  Flikar
 • Adressfliken visar hela den adress som just nu är markerad, inklusive telefonnummer, hemsideadress och e-postadress.
 • Notisfliken visar de notiser, som har matats in för den aktuella adressen.
 • Bildfliken visar bifogade bilder, ljud, videoklipp och dokument.

  Kombinera adresser
  Om du finner två adresser i listan som är identiska kan du kombinera dem genom att:

  1. Markera första adressen 

  2. Klicka på knappen med Kombinera den markerade postadressen med en annan i listan.

  3. Markera den adress du vill kombinera den med.

  4. Klicka på den långa knappen längst ner i fönstret, där det nu står Markera mål, klicka därefter på knappen. Adresserna sammanslås till en adress.

  9-0046  : 91213 RK