Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Äktenskapsstatus

Fönstret Baslista Äktenskapsstatus öppnar du med menyval Visa->Baslistor->Äktenskapsstatus eller genom att klicka på neråtpilen på höger sida i statusfältet i fönstret med Äktenskapsinformation.

Äktenskapsstatuslistan innehåller alla statusnamn på äktenskapen som används i den aktuella Familjefilen. Legacy registrerar varje statusnamn endast en gång och pekar sedan till det i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme genom att det inte blir några dubbletter.

Välja ett statusnamn från listan
För att välja en särskild äktenskapsstatus Dubbelklicka på namnet eller markera namnet och klicka på Välj.

Lägg till nya statusnamn
När du matar i ett statusnamn i ett äktenskaps statusfält kontrollerar Legacy om namnet redan finns med i Äktenskapsstatuslistan. Om det inte finns med läggs det till listan. Beroende på gjord inställning i Alternativ blir du tillfrågad/inte tillfrågad om bekräftelse. (Se Anpassa för mer information.) När Äktenskapsstatuslistan visas kan du lägga till nya statusnamn genom att klicka på Lägg till. Ett dialogfönster öppnas i vilket du kan skriva in det nya namnet vilket läggs till listan när du klickar på Spara.

Redigera statusnamn
Du kan ändra stavningen på alla statusnamn i Äktenskapsstatuslistan genom att klicka på Redigera. Kom emellertid ihåg att om du ändrar på ett namn i huvudlistan så påverkar detta alla poster som refererar till det.

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ och en popupmeny visas i vilken du kan välja bland följande alternativ:
 • Radera statusnamn - Om ett statusnamn i listan inte används kan du radera det från listan genom att markera det och klicka på Radera. Legacy kontrollerar att namnet inte används och tar bort det från listan. Om en eller flera poster refererar till statusnamnet, kan det inte tas bort. I detta fall visar Legacy en lista på alla poster som för tillfället använder namnet.
 • Märk och ta bor märkning - You can tag (and untag) the entries in the list. This can be done one at a time or include the entire list.
 • Kombinera Dubbletter - Vid korrigering av felstavade namn kan du komma att märka att du har en del Dubbletter i Äktenskapsstatuslistan. För att radera dessa Dubbletter och rensa listan klicka på Sammanslå. Legacy går igenom listan, sammanslår Dubbletter och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända - För att radera oanvända statusnamn från listan klickar du på Radera. Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används. Om inte, tas det bort från listan.
 • Importera - Du kan importera en lista med statusnamn från en annan Familjefil genom att klicka på Importera. Legacy frågar efter namnet på den andra Familjefilen och hämtar sedan in listan.
 • Skriv Ut - Du kan skriva ut innehållet i listan genom att klicka på Skriv Ut... Listan visas i fönstret Förhandsvisa där Du kan se den och skriva ut en kopia.
 • Sidinställningar - Du kan ändra sidorientering, marginaler, typsnitt etc.
 • Zoom - Du kan ändra typsnitt på skärmen.
 • Hoppa med redigeringssortering - När du redigerar en rad så sorteras den omedelbart in på en ny plats i listan. Du kan då flyttas långt från positionen där du höll på att redigera. Du kan bestämma om aktuell position i listan ska flyttas till i namnordning eller vara kvar. Om du markerar Hoppa med redigeringssortering vid redigering flyttas aktuell position men om du lämnar denna ruta avmarkerar den så behåller du platsen i listan.
 • Bokmärken - Om du jobbar dig igenom listan kan du sätta ett bokmärke där du är om när du avbryter arbetet genom att klicka på Sätt bokmärke. Klicka på Gå till bokmärke för att återgå till senast satta bokmärke.

  Visa lista
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som har den markerade statusen genom att klicka på Visa lista... Personerna visade i listan kan märkas om du så önskar.

  Kombinera den markerade äktensskapsstatusen med en annan i listan
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du slå samman dem till en. Så här gör du:

  1. Välj den av raderna du vill behålla.

  2. Markera alla andra. Om de ligger i en grupp markerar du den första och håller sedan nere Skift- tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl- tangenten och klickar på raderna.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera den markerade äktenskapsstatusen med en annnan i listan. Knapptexten ändras nu till Markera mål, klicka därefter på knappen.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  9-2201 : 31018 RK