Innehåll - Index - Föreg - Nästa


 Rensning - Baslistor

Detta fönster når du med menyval Arkiv->Filunderhåll->Rensa listor i verktygsfältet. Innan fönstret öppnas kan du få följande varningsmeddelandeRadera oanvänd information från   
Du kan radera oanvända rader från en eller samtliga baslistor i Legacy.  Som exempel oanvända efternamn i Efternamnslistan pga att du matat in ett felaktigt efternamn som rättats i Familjefilen. Efternamnet ligger kvar i Efternamnslistan men utan referenser. Du kan låta Legacy gå igenom listan och radera alla nam som inte används. 
 • Radera oanvänd information från listorna - Välj lista du vill städa upp genom att klicka på en kryssrutorna bredvid listans namn.  (Du kan välja alla listor genom att klicka på Sätt Alla.)

  Behåll/återställ originalvärden för:
  Legacy installeras med några förkonfigurerade listor. De innehåller vanligt förekommande Källtyper, Händelsebeskrivningar, Äktenskapsstatus Att göra kategorier, Relation barn-förälder och Tempelnamn. När du tar bort oanvända rader från baslistorna vill du förmodligen behålla ursprungliga värdena även om de inte använts hittills.
 • Att återställa baslistor till orginalvärden - Välj de listor du vill återställa genom att klicka på kryssrutan bredvid respektive lista. (Du kan välja alla listor genom att klicka Sätt Alla.)

  Kombinera Dubbletter
  När du städar dina baslistor kan du slå ihop alla dubbletter till en post.
 • Att slå ihop dubbletter i baslistor - Välj de listor du vill slå ihop dubbletter i genom att klicka på kryssrutan bredvid respektive lista. Du kan välja alla listor genom att klicka Välj Alla.

  När du har gjort dina val klickar du på Fortsätt.

  Anm: Inställningarna för Baslistornas rensning sparas i en fil som benämns Compact.usr och som återfinns i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ .

  9-0055 : 40118 RK