Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Händelselista

Händelselistan når du genom att klicka på bredvid fältet med händelsens namn, eller genom att välja Visa->Baslistor-> Händelsebeskrivning i verktygsfältet.Händelsedefinitionslistan innehåller alla namn på händelser som används i den aktuella Familjefilen. Legacy lagrar endast en kopia av varje händelse och visar till den när du skriver in en händelse i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme genom att eliminera Dubbletter.

Välja en händelse från listan
För att välja en särskild händelse så markerar du den och därefter på Välj. Du kan också välja en händelse genom att Dubbelklicka på den.

Lägga till nya händelsedefinitioner
När du matar i en händelse i ett händelsefält kontrollerar Legacy om namnet redan finns i Händelsedefinitionslistan. Om den inte finns läggs den till i listan. Beroende på inställning gjord i Alternativ  så blir du/blir du inte tillfrågad om bekräftelse. (Se  Anpassa alternativ för mer information.) När Händelsedefinitionslistan visas kan du lägga till nya händelser genom att klicka på Lägg till. Då visas fönstret  Lägga till och ändra händelsedefinitioner i vilket Du kan skriva in namn på nya händelser som när de sparas läggs till i listan

Ändra händelsedefinitioner
Du kan ändra stavningen på alla händelser i Händelsedefinitionslistan genom att välja händelsen som du vill ändra stavningen på, göra önskad ändring och därefter klicka på Spara. Kom emellertid ihåg att alla referenser till händelsen ändras om du ändrar i listan.

Ytterligare alternativ
Klicka på Alternativ och en snabbmeny visas i vilken Du kan välja bland följande alternativ:
 • Radera en händelsedefinition - Om en händelse i huvudlistan inte används kan du radera den från listan genom att markera den och klicka på Radera. Legacy bekräftar att händelsens namn inte används och tar bort den från listan. Om en eller flera poster refererar till händelsen kan den inte tas bort. I detta fall visar Legacy en lista på alla poster som för tillfället använder händelsen.
 • Märk och avmarkera - Du kan märka (och avmarkera) poster i listan. Detta kan göras var för sig eller hela listan på en gång.
 • Slå ihop Dubbletter av händelser - Vid korrigering av felstavade namn på händelser kan du finna att du har en del Dubbletter i Händelsedefinitionslistan. För att radera dessa Dubbletter och rensa listan väljer du  alternativet Slå samman Dubbletter. Legacy går då igenom listan sammanslår Dubbletter och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända händelsenamn - För att radera oanvända namn på händelser från Händelsedefinitionslistan välj alternativet Radera. Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används. Om inte, tas det bort från listan.
 • Importera en händelselista - Du kan importera en lista med namn på händelse från olika familjefiler genom att välja alternativet Importera. Legacy frågar efter namnet på den familjefil du vill importera och hämtar sedan in listan.
 • Skriva ut listan - Du kan skriva ut innehållet i listan genom att välja Skriv Ut... Fönstret Förhandsvisa öppnas i vilket Du kan se den och skriva ut en kopia.
 • Utskriftsformat - Du kan ändra på sidorienteringen, pappersstorleken, marginaler och teckenstorlek m m innan du skriver ut en rapport.
 • Zooma - Du kan här ändra på listans  typsnittsstorlek. Förhandsinställningen är automatisk.
 • Remove Name-Only Events...- Removes all events connected to individuals and marriages where the event only contains an event name and no other data.
  Warning: This could incorrectly remove events attached to individuals or marriage where an event name is the only known information. For example, if you had an Immigration event and you know the person was an immigrant but you don't have a date or any other information for the event, this event would be removed. Some people may want this to happen while others may not
 • Hoppa med redigeringssortering - När du ändra ett namn flyttas det omedelbart till sin nya plats i Händelselistan. Ibland flyttas den ändrade händelsen långt från sin nuvarande position. Du kan välja att få den nuvarande positionen flyttad till nya platsen i listan eller att stanna där du är och flytta till nästa händelsenamn. Om det finns en bock bredvid alternativet Hoppa med redigeringssortering flyttas den nuvarande positionen till nästa händelsenamn efter att det nyss ändrade namnet redigerats. Om alternativet inte är ibockat i genvägsmenyn, flyttas den nuvarande positionen bara ner till nästa händelse. Klickar du återigen på Hoppa med redigeringssortering bockas rutan av respektive på.
 • Bokmärken - När du arbetar din väg ner genom  händelselistan och redigerar/rensar den  kan du sätta ett bokmärke för att markera var du slutar genomgången. Detta gör att du lättare finner platsen när du återupptar arbetet nästa gång. Klicka Sätt bokmärke för att sätta ett bokmärke. Klicka på Gå till bokmärke för att återvända till det tidigare satta bokmärket.

  Visa lista…
  Du kan visa en lista som innehåller alla personer som använder en markerad händelse genom att klicka Visa lista… Personerna som visas i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera Dubbletter
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du sammanslå dem till en. Så här gör du:

  1. Välj en av raderna som du vill behålla

  2. Markera alla andra i gruppen. Om de i gruppen är homogen markerar du den första och håller sedan nere Shift tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl tangenten och klickar på raderna en efter en.

  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera markerade rader med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.

  4. Markera målraden genom att klicka på den.

  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  9-1179 : 70228 RK