Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Baslista - Barn/Förälder relation
Barn-förälder-relationslistan kan nås genom att klicka på bredvid fältet med relationsnamnet, eller genom att välja Visa->Baslistor-> Barn-förälder-relation.

Barn-förälder relationslistan innehåller alla barn-till-förälder relationsnamn som används i den aktuella Familjefilen. Legacy lagrar endast en upplaga av varje relationsnamn och hänvisar till den när du skriver in i listan. Detta sparar en hel del diskutrymme genom att eliminera Dubbletter.Välj en relation från listan
För att välja en särskild barn-till-förälder relation, klicka på den och klicka på Välj-knappen. Du kan också välj en relation genom att Dubbelklicka på den.

Lägga till nya relationsnamn
När du skriver in ett namn på en relation till far eller mor i respektive fält, kontrollerar Legacy om det redan finns i Barn-förälder-relationslistan. Om det inte finns, läggs det till listan. När Barn-förälder-relationslistan visas, kan du lägga till nya namn genom att klicka på Lägg till. Då öppnas ett litet formulär i vilket du kan skriva in nya namn vilka sedan läggs till listan.

Redigera relation barn/förälder
Du kan ändra stavningen på alla namn i Barn-förälder relationslistan, genom att trycka på Redigera, ändra stavningen där och sedan klicka på Spara. Kom emellertid ihåg att alla referenser till namnen ändras om du ändrar i Relationslistan

Andra alternativ
Klicka på Alternativ och en snabbmeny visas i vilken Du kan välja bland följande alternativ:
 • Radera ett relationsnamn - Om en relation i listan inte används, kan du radera den från listan genom att först markera den och sedan klicka på Radera. Legacy bekräftar att relationen inte används och tar bort den från listan. Om en eller flera poster refererar till namnet på relationen kan det inte tas bort. I detta fall visar Legacy en lista på alla poster som för närvarande använder namnet.
 • Märk och avmarkera - Du kan märka (och avmarkera) poster i listan. Detta kan göras var för sig eller hela listan på en gång.
 • Slå ihop Dubbletter av relationer - Vid korrigering av felstavade namn på relationer kan du finna att du har en del Dubbletted i Relationslistan. För att radera dessa Dubbletter och rensa listan, välj alternativet Slå samman Dubbletter. Legacy går då igenom listan sammanslår Dubbletter och ändrar kopplingarna.
 • Radera oanvända namn - För att radera oanvända relationsnamn från Barn-förälder relationslistan, klicka på Radera. Legacy kontrollerar varje namn för att se om det används. Om inte tas det bort från listan. 
 • Importera listor - Du kan importera en lista med relationsnamn från en annan familjefil genom att klicka på Importera. Legacy frågar efter namnet på den familjefil du vill importera och hämtar sedan in listan.
 • Skriva ut listor - Du kan skriva ut innehållet i listan genom att klicka på Skriv Ut... Listan visas i fönstret Förhandsvisa där Du kan se den och skriva ut en kopia.
 • Utskriftsformat - Du kan ändra på sidorienteringen, pappersstorleken, marginaler och teckenstorlek mm innan du skriver ut en rapport.
 • Zooma - Du kan här ändra på listans  typsnittsstorlek. 
 • Hoppa med redigeringssortering - När du ändra ett namn flyttas det omedelbart till sin nya plats i Baslistan. Ibland flyttas den ändrade källltypen långt från sin nuvarande position. Du kan välja att få den nuvarande positionen flyttad till nya platsen i listan eller att stanna där du är och flytta till nästa källtyp. Om det finns en bock bredvid alternativet Hoppa med redigeringssortering flyttas den nuvarande positionen till nästa källtyp efter att det nyss ändrade namnet redigerats. Om alternativet inte är ibockat i genvägsmenyn, flyttas den nuvarande positionen bara ner till nästa källtyp. Klickar du återigen på Hoppa med redigeringssortering bockas rutan av respektive på.
 • Bokmärken - När du arbetar din väg ner genom  baslistan och redigerar/rensar den  kan du sätta ett bokmärke för att markera var du slutar genomgången. Detta gör att du lättare finner platsen när du återupptar arbetet nästa gång. Klicka Sätt bokmärke för att sätta ett bokmärke. Klicka Gå till bokmärke för att återvända till det tidigare satta bokmärket.

  Visa lista…
  Du kan se en lista som innehåller alla personer som använder den markerade relationen genom att klicka på Visa lista.  Personerna i listan kan sedan märkas om så önskas.

  Kombinera Dubbletter
  Om du finner två eller flera poster som är lika kan du sammanslå dem till en. Så här gör du:

  1. Välj en av raderna som du vill behålla
  2. Markera alla andra i gruppen. Om de gruppen är i en följd markerar du den första och håller sedan nere Shift tangenten och markerar den sista. Om raderna är utspridda markerar du den första och håller sedan nere Ctrl tangenten och klickar på raderna.
  3. Klicka på knappen längst ner Kombinera markerade rader med varandra i listan. Knapptexten ändras nu till Markera destination och klicka sedan denna knapp.
  4. Markera målraden genom att klicka på den.
  5. Klicka på den stora knappen igen. Alla rader slås ihop till en och alla poster i Familjefilen pekar på en enda rad.

  9-0221 : 40428 RK