Innehåll - Index - Nästa


Äktenskapsrapport - Rapportalternativ

  I Äktenskapslistannår du alternativen för Äktenskapsrapport genom att i klicka på Alternativ->Skriv Ut.Du kan välja mellan följande alternativ innan du skriver ut rapporten:Flik: Ta med
 • Vigseldatum och ort - Ta med datum och ort för vigsel
 • MRINs/RIN - Ta med äktenskaps- och person ID nummer
 • Födelse-, Dop-, Döds- och Begravningsdatum och ort - Ta med datum och ort för dessa händelser
 • Föräldrar - Ta med föräldrar till make och maka.
 • Andra makar - Ta med andra makar/makor
 • Barn - Listar barn inom äktenskapet.  Flik: Alternativ
 • Skuggade rader för enklare läsning - Huvudlinjen kan markeras med mörk bakgrund
 • Linjer - Du kan inkludera vertikala linjer mellan kolumner och horisontella linjer mellan rader.
 • Typsnitt - Du kan välja det typsnitt som du vill ha för att skriva ut etiketter och data i en rapport. 
 • Uteslut detaljer för levande personer - Visar inga detaljer för levande personer. Detta inkluderar födelse, dop, händelser, bilder etc. Bara namnet skrivs. Se Levande personer för mer information.
 • Ändra namn till "Levande" - Skriver "Levande" istället för personens namn.
 • Print Private Individuals - Include people in the family file who are marked as Private. 
 • Print Invisible Individuals - Include people in the family file who are marked as Invisible.
 • Print Private Marriages - Include marriages that are marked as Private

  Ändra teckensnitt
  Du kan anpassa utseendet på rapporten. Klicka på Utskriftsformat... för att ändra marginaler, sidorientering, radavstånd etc.  (Se Sidinställningar för mer information.)
 • Teckensnitt - Du kan välja teckensnitt för rubriker och data.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i två format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:


 • Skärm / Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Skriv ut
  När du är klar klicka antingen på Förh.visnför att granska rapporten på skärmen eller klicka på Skriv Ut  för att skriva ut direkt.

  Anm:  Inställningarna för Äktenskapsrapporten sparas i en fil som benämns MarrRpt.usr i mappen [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.

  9-0028  : 01103 RK