Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Säkerhetskopiering - Före en sammanslagning

Du rekommenderas att göra en säkerhetskopia av din Familjefil innan du påbörjar en sammanslagning.

Sammanslagningsprocessen gör förändringar i din Familjefil, skapar nya kopplingar och tar bort andra. Om du sammanslår två personer som inte är dubbletter är det inte möjligt att återskapa dessa om du inte har en säkerhetskopia. 

Legacy skapar automatiskt en temporär säkerhetskopia före en sammanslagning men denna finns bara tillgänglig under den pågående sessionen. Föra att ångra en pågående sammanslagning går du till Redigera där du ser ett alternativ att ångra sammanslagningen. Denna möjlighet försvinner när du stänger ner Legacy eftersom den temporära filen då raderas och längre kommer att finnas kvar.
Om du senare upptäcker att du vill återställa din Familjefil till ett tidigare tillstånd kan du bara göra detta om du har skapat en permanent säkerhetskopia.

Nedanstående fönster visas när du påbörjar en sammanslagning:För att göra en säkerhetskopia av din Familjefil så klickar du på Säkerhetskopiera, för att fortsätta sammanslagningen i fönstret Sammanslagning så klickar du på Fortsätt.

Om du vill att Legacy automatiskt skall göra en säkerhetskopia före alla sammanslagningar så markerar du rutan Säkerhetskopiera familjefil auto matiskt.

Om du inte vill se detta varningsmeddelande före kommande sammanslagningar så avmarkerar du rutan Visa detta meddelande varje gång du gör en sammanslagning.

9-1271 : 70402 RK