Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Säkerhetskopiering - Före filunderhåll

Denna bild visas varje gång du påbörjar ett filunderhållsarbete om du inte har kopplat ifrån denna funktion. Filunderhåll påbörjas genom att göra menyval Arkiv ->Säkerhetskopiera i avsnittet Andra kommandon i verktygsfältet.

Filunderhållsarbete inkluderar funktionerna Kontrollera/Reparera, Rensning Baslistor, Komprimera Familjefil och Sorteringsordning.

Gör till vana att alltid säkerhetskopiera din Familjefil innan du påbörjar ett filunderhåll. Underhållsprocesserna gör ändringar i din Familjefil och om något går fel kan du enkelt återställa från säkerhetskopian.

För att fortsätta med filunderhållet klicka på Fortsätt.

För att göra en säkerhetskopia av din Familjefil klickar du på Avbryt och gör sedan menyval Arkiv->Säkerhetskopiera fil  i Verktygsfältet.

Om du inte vill ha detta påminnelsemeddelande i fortsättningen så tar du bort markeringen vid rutan Visa detta meddelande före varje filunderhåll. (Du kan koppla till påminnelsen igen med menyval Alternativ->Anpassa->12. Övriga inställningar->12.5 Meddelanderutor i Verktygsfältet och där klicka på knappen Aktiv eller .... Önskat påminnelsemeddelande återfinns under fliken Uppmaningar/Påminnelser).

9-1274 : 70402 RK