Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Programmets huvudfönster

Verktygsfältet (Ribbon Bar)Verktygsfältet överst i fönstret är utformat för att ge dig snabb tillgång till de vanligaste funktionerna som du behöver för att kunna utföra en uppgift. Alla kommandon är samlade i logiska grupper som i sin tur återfinns under menyflikar. Varje menyflik omfattar ett visst område. Se Menyflikar för ytterligare information.


Statusrad

Statusraden finns nederst i programmets huvudfönster och innehåller följande rutor:


  • Snabbokmärken - Dessa kan användas för tre frekvent använda individer och är alltid synliga. Se Bokmärken för ytterligare information. 
  • Aktuell tid och larm - Till höger om hjälpmeddelandena visas aktuell tid. Om du klickar på tiden, visar Legacy ett Larminställningsfönster i vilket man kan ställa in tid för larm och meddelanden.
  • ID-nummer - - Identifikationsnummer för make, äktenskap och maka visas här. Numren bestäms sekvensiellt av Legacy och kan, om så önskas ändras (Se:.Renumbering RINs and MRINs.

    Om du känner till ID-numret för en person du vill visa, (många rapporter inkluderar dem) kan du klicka på ett nummer och sedan matar du in det ID du vill se. Klicka på vänster eller höger nummer för en person eller det mellersta numret för ett äktenskap.
  • Ändringsdatum - - Detta område som visas när man håller muspekaren över och klickar i området öppnar fönstret Senast Ändrad som innehåller uppgifter om när posten ursprungligen lades till och om/när posten importerades eller ändrades för make/maka och äktenskap.

    9-1100 : 70215 RK