Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Läs in - Bild

Mediagalleriet når du genom att klicka på knappen i Famijevyn eller genom att klicka på någon befintlig bild som visas antingen i Familjevyn eller Antavlevyn 
Fönstret Läs in bild öppnas (Detta fönster visas alltid när du ska hämta en bild).När ett bildnamn är markerat förhandsvisas bilden i det högra fönstret. Detta gör att du snabbt kan se vilken bild du valt. För att välja en markerad bild klickar du på OK alternativt Dubbelklickar du på namnet.

För att söka en fil kan du byta till en annan mapp eller enhet genom att Dubbelklicka på mappnamnet  alt. klicka på Ned-pilen till höger om enhetsrutan och där söka dig fram och välja önskad fil.

Du kan lätt hoppa till ett bildnamn i en lång lista med filer genom att i Sök-fältet börja skriva in namnet på filen. Efterhand som du skriver in filnamnet markeras det närmast matchande filnamnet i listan.

Radera en bild
Du kan radera den markerade bilden genom att trycka på Del-tangenten på tangentbordet. Efter din bekräftelse tas bilden bort från hårddisken.

Direktåtkomst av Skrivbord och Mina dokument
Om du vill gå direkt till Skrivbordet eller till mappen med Mina Dokument, klicka på någon av knapparna Skrivbord alt. Mina dokument. Dessa knappar är bra att ha eftersom båda dessa annars erfordrar ett antal knapptryckningar innan mapparna kan nås.

9-1165 : 31016 RK