Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Hämta - Videofil

En persons Multimediaarkiv nås genom att klicka på knappen i Familjevyn eller genom att klicka på en existerande bild i antingen Familje- eller Antavlevyn.
 
 Upp till tjugo bilder, ljud, videor eller dokument visas i fönstret samtidigt. Om det finns flera, kommer en skrollningslist upp så att du kan nå dem.

För att välja en videofil:1. Klicka på Video knappen i fönstret Multimediaarkiv.  Fönstret Läs in video öppnas.2. Kontrollera att rätt enhet och mapp är vald och väj sedan videon som du vill hämta och klicka på OK (eller Dubbelklicka på filnamnet).

9-0041 : 90125 RK