Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Källurklipp - Läs in
 
Fönstret Läs in Källurklipp når du genom att klicka på Läs in  i fönstret Källcitat. (Källurklipp nås genom att klicka på i fönstret Källa - Hänvisning till

Legacy låter dig spara upp till tio versioner av källor i Källurklipp. Detta gör det lätt för dig att byta inställningar vid inklistring från olika källor.

Läs in ett urklipp från Källurklipp
För att hämta ett tidigare sparat urklipp, markera urklippet och klicka därefter på Läs in.

Radera ett urklipp från Källurklipp
För att radera ett tidigare sparat urklipp, markera urklippet och klicka därefter på Radera.

9-0004 : 60821 RK