Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - NamnlistaNärhelst du skapar en lista på personer kan du skriva ut en rapport som innehåller dessa namn. Till exempel om du söker efter alla personer i din Familjefil, som bor i Göteborg visas en lista som innehåller de namn som har hittats. Denna lista kan skrivas ut genom att klicka på Skriv ut.. knappen längst ner i fönstret med listan.

Att skriva ut en listrapport:
1. Klicka på Skriv ut antingen från Namnlistan eller Söklistan.
2. Sätt alternativ, enligt vad som beskrivs nedan.
3. Klicka antingen Skriv ut eller Förhandsgranska för att se rapporten.

Du kan ha upp till tre rader med information i rapporten från fälten med de valda personerna.

Sekretessalternativ

Sekretess är viktigt vid utskrift av rapporter och tryckning av böcker. I Legacy finns många möjligheter att undertrycka -suppress - eller utesluta känslig information, individer eller äktenskap. Se Personlig sekretess för mer information.
Ta inte med nu levande och deras familjer
 • Exkludera levande personer helt 
 • Exkludera detaljer för levande personer
 • Ändra namn till "Levande"
 • Dölj detaljer avseende döda makar till levande personer
 • Dölj detaljer avseende döda barn till levande personer

  Åsidosätt konfidentiella inställningar
 • Inkludera personer som är markerade som privata 
 • Inkludera dolda personer 
 • Inkludera äktenskap som är markerat som privat
 • Inkludera privata barn-förälder relationer
 • Skriv ut [[ Privata ]] Notiser
 • Inkludera denna persons Privata händelser
 • Inkludera alla händelser märkta "Privat" 
  To open the Privacy Options screen, click the Privacy Options button along the right side of the screen. Also see Privacy Settings for more information about marking individuals and marriages as private.

  Du kan välja den information du vill inkludera i rapporten. Denna information kan inkludera:

  Flik: Rad 1 
 • Fördela proportionellt över en sida - Genom att bocka i denna ruta, fylls varje valt fält ut proportionerligt så att alla fält anpassas över en sida. Om du vill radera förbockningen kan du sätta bredden för varje fält manuellt. Om den kombinerade bredden på alla fält är större än sidan bredd, skrivs rapporten ut stycken. Om du har färre kolumner än som får plats på en sida kan du välja detta alternativ för att få kolumnerna utspridda proportionerligt över hela sidan.
 • Tabellfält -  Information från den aktuella tabellen. Denna är RIN-nummer, namn, kön och tre märkesfält.
 • Valfria fält -  Åtta olika alternativ med detaljerad information visas till höger om tabellen. Standardalternativ på Rad 1 är samma som de som kan väljas att visas på Detalj-fliken i namn-listan. För att välja andra fält, klicka Anpassa. Detta får fram fönstret med Anpassa fälten i Namnlistan. Härifrån kan du välja upp till åtta fält. (Se Anpassa detaljfliken Namnlistan för mer information.)

  Sätt en bock till vänster om de fält du vill inkludera i rapporten.

  Flik: Rad 2 och Rad 3 (Endast i Deluxe)
  Du kan välja att lägga till information som visas på andra och tredje raden för varje person i rapporten.

  För att inkludera ytterligare fält på andra eller tredje raden gör du följande:
  1. Klicka på flik Rad 2 (eller Rad 3)
  2. Välj Inkludera rad 2 alt 3 i rapporten.
  3. Om de fält du vill skriva ut visas i tabellen markerar du dessa. Om du vill välja andra fält klicka på Välj fält för Rad 2 och välj upp till åtta fält. (Se Anpassa detaljflikenNamnlistan för mer information.)
  4. Om du villa att fälten fördelades proportionellt över en sida makrerar du alternativet Fördela proportionellt över en sida.

  Alternativ
 • Rapporttitel - Mata in rapporttiteln som ska skrivas överst på varje sida.
 • Ram runt rapport - Skriver ut en ram hela vägen runt varje sida i rapporten.
 • Vertikala linjer mellan kolumner - Skriver ut en vertikal linje mellan varje kolumn i rapporten.
 • Horisontella linjer mellan rader - Skriver ut en horisontell linje under varje rad i rapporten.
 • Radnummer - Numrerar varje rad när rapporten skrivs ut.
 • Inkludera RIN - Lägg till RIN Nummer i slutet av namnet för varje huvudperson i rapporten
 • Inkludera närstående släktingar - Ta med föräldrar, äkta hälft och barn för varje person. Detta är till stor hjälp, när man försöker bestämma vem en särskild person är.

  Inkludera RIN och MRIN - Ta med RIN-nummer och MRIN-nummer för alla släktingar till huvudpersonerna.
 • Inkludera skuggad rubrik - Skuggar rubriken som visar namnfältet överst på varje sida.
 • Inkludera skuggade namn - Skuggar varje namnrad i rapporten för att göra det lättare att se dem.
 • Använd korta ortnamn - Använder de korta ortnamnen i rapporten.
 • Hantera långa rader - När rapporten skapas kan du få långa rader avkortade på högerkanten i kolumnen alternativt få en högre vertikal kolumn.

  Skrivarinställning
  Klicka på Skrivarinställning för att få fram fönstret där du kan välja vilken skrivare du vill använda.

  Utskriftsformat
  Klicka på Utskriftsformat... för att ändra marginaler, sidorientering, radavstånd och pappersstorlek. (Se Sidinställningar för mer information.) 

  Ändra typsnitt
  Du kan ändra typsnitt och den storlek du vill använda för att skriva ut etiketter och postinformation i rapporten. Klicka på Ändra typsnitt för att visa fönstret Välj fonter till rapporten.

  Läs in och Spara
   Du kan spara resp läsa in de inställningar du gjort för framtida utskrifter

  Utskriftsalternativ (Rapport till)
  Rapporten kan skrivas ut i olika format. du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm / Skrivare - Skickar rapporten till antingen för Förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • CSV-fil (Comma Separated Values)- Skapar en fil som där varje fält är avskiljt med ett kommatecken. Denna fil kan lätt hämtas till ett kalkylprogram (t.ex. Excel) där du separerar fälten i kolumner och sorterar om dem och/eller namnger dem efter eget behov. 
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document File) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra med e-post (Endast i Deluxe Edtion)

  Skriv ut
  När du har valt alla alternativ, klicka antingen på knappen Förh.visn för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skicka rapporten raka vägen till skrivaren

  Note: The settings for the List Report screen are saved in a file called Grid.usr in the [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr folder.

  9-1120 : 31130 RK