Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapport - Anträd på farssidan

En Anträdrapport,farssidan är en rapport som visar den direkta direkta anlinjen mellan två personer och som också kan visa syskonen till varje manlig ana.

För att skapa en Anträdsrapport,farssidan gör du följande:

1. Gör menyval Rapporter->Rapportmeny och välj flik Anträd, farssidan.
2.  Välj och markera alternativ som beskrivs nedan.
3. Klicka antingen på Skriv Ut  eller Förh.visn. för att se rapporten.

Alternativ
 • Rubrik - Standardrubriken är Anträd, farssidan för. Om du vill kalla den något annat kan du ändra rubrik. Du kan också bädda in utbytbara fält i rubriken t.ex. "Anträd, farssidan för [Fullt namn]" där [Fulltnamn] fältet byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över de fält som är tillgängliga.
 • Antal generationer - Sätt det antal generationer du vill inkludera i rapporten genom att använda UPP och NER pilarna.
 • Rapportstil - Rapporten kan skrivas ut antingen som en horisontell eller som en vertikal rapport.
 • Ta med syskon - Ta medr bröder och systrar i direkt blodsband.

  Rapportalternativ
  För en komplett lista och förklaring av alla rapportalternativ som innebar att välja innehåll, formatering, bilder, sidinställningar, källor, fötter och typsnitt gå till Rapportalternativ.

  Rapportspråk
  Du kan välja olika språk när du skapar rapporten. För att välja språk klicka på Rapportspråk och välj språkfil som ska användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ.

  Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas.

  Skapa index
  Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ kan Legacy skapa alfabetiskt index. Detta är bra om du skriver ut ett stort antal i följd numrerade rapporter. Index inkluderar varje person som visas på en sida och deras position på sidan. Index kan vara antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat. (Se Registeralternativ för mer information.)

  Skriv ut
  När du gjort alla val klicka antingen på Förh. visn. för att se rapporten på skärm innan den skrivs ut eller klicka Skriv Ut  för att skriva ut direkt till skrivaren.

  För mer information om Utskriftsalternativ, klicka här.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingar rapport
  Antavlor
  Personrapport
  Tidslinje rapport
  Stamtavla, Antavla
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Ättlingskildring
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  9-1136 : 61227 RK