Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Rapporter i Legacy

Vid den sista räkningen fanns 114 rapporter tillgängliga i programmet. Ytterligare rapporter läggs till kontinuerligt, så det verkliga antalet är troligen högre.

Rapportnamn Hur du hittar den
1. Addressetiketter Rapporter > Böcker/Övrigt > Adressetiketter
2. Ålder Visa > Ålder
3. Anbok Rapporter > Böcker/Övrigt > Anbok
4. Anträd Rapporter > Rapportmenyn > Anträd
5. Kalenderrapport Rapporter > Böcker/Övrigt > Kalenderrapport
6. Kalender, födelsedagar Rapporter > Böcker/Övrigt > Kalenderrapport
7. Calendar List Reports > Other Reports > Calendar List
8. Folkräkningsformulär 1800/1810 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
9. Folkräkningsformulär 1820 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
10. Folkräkningsformulär 1830/1840 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär

7. Calendar List Reports > Other Reports > Calendar List
8. Census Forms 1790 US Federal Reports > Forms Center
9. Census Forms 1800/1810 US Federal Reports > Forms Center
10. Census Forms 1820 US Federal Reports > Forms Center

11. Folkräkningsformulär 1850 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
12. Folkräkningsformulär 1851 Kanada Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
13. Folkräkningsformulär 1860 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
14. Folkräkningsformulär 1870 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
15. Folkräkningsformulär 1880 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
16. Folkräkningsformulär 1900 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
17. Folkräkningsformulär 1901 Kanada Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
18. Folkräkningsformulär 1910 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
19. Folkräkningsformulär 1920 USA Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
20. Folkräkningsformulär Storbrittanien Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
11. Census Forms 1830/1840 US Federal Reports > Forms Center
12. Census Forms 1850 US Federal Reports > Forms Center
13. Census Forms 1851 Canada Reports > Forms Center
14. Census Forms 1860 US Federal Reports > Forms Center
15. Census Forms 1870 US Federal Reports > Forms Center
16. Census Forms 1880 US Federal Reports > Forms Center
17. Census Forms 1900 US Federal Reports > Forms Center
18. Census Forms 1901 Canada Reports > Forms Center
19. Census Forms 1910 US Federal Reports > Forms Center
20. Census Forms 1920 US Federal Reports > Forms Center

21. Folkräkningsformulär  Irland Rapporter > Böcker/Övrigt > Folkräkningsformulär
22. Barnstatus, huvudlista Visa > Baslistor > Barnstatus
23. Barnstatus, används av Visa > Baslistor > Barnstatus > Visa lista > Skriv ut
24. Kronologiflik Kronologiflik > Skriv ut
25. Kronologirapport Kronologiflik > Rapport
26. Företagsinformation Hjälp > Om > Skriv ut
27. Korrespondanslogg Visa > Att göra-lista > Skriv ut
28. Ättlingar Rapporter > Rapportmenyn > Ättlingar
29. Ättlingskildring Rapporter > Böcker/Övrigt > Ättlingsskildring 
30.Ättlingskildring med Henry-nummer  Rapporter > Böcker/Övrigt > Ättlingsskildring

21. Census Forms British Reports > Forms Center
22. Census Forms Ireland Reports > Forms Center
23. Child Status Master List View > Master Lists > Child Status
24. Child Status, Used By View > Master Lists > Child Status > Show List > Print
25. Chronology List Chronology View > Options > Display Options > Report Options
26. Chronology Report Chronology View > Options > Report
27. Company Information Help > About Legacy > Company > Print
28. Correspondance Log View > To-Do List > Print
29. Descendant Chart Reports > Chart Reports > Descendant Chart
30. Descendant Narrative Book Reports > Descendant Narrative Book

31. Sök Dubbletter i två familjefiler Verktyg > Sök Dubbletter I två familjefiler > Skriv ut
32. Händelsedefinition, huvudlista Visa > Baslistor > Händelsedefiniton
33. Händelsedefinition, används av Visa > Baslistor > Händelsedefinition > Visa lista > Skriv ut
34. Händelserapport Rapporter > Böcker/Övrigt > Händelserapport
35. Informationsrapport om familjefil Hjälp > Allmän information > Rapport
36. Familjerapport, tom rapport Rapporter > Rapportmenyn > Familj > Tom rapport
37. Familjerapport Rapporter > Rapportmenyn > Familj
38. Familjebildträd Rapporter > Böcker/Övrigt > Familjebildträd
39. Personrapport, tom rapport Rapporter > Rapportmenyn > Person > Tom rapport
40. Personrapport, formell Rapporter > Rapportmenyn > Person

31. Descendant Narrative Book using Henry Numbers Reports > Descendant Narrative Book
32. duplicates Between Two Family Files Tools > Compare Two Files > Print
33. Event Name Master List View > Master Lists > Event Name
34. Event Name, Used by View > Master Lists > Event Name > Show List > Print
35. Event Report Reports > Other Reports > Event Report
36. Family File Information Report Help > File Properties > Report
37. Family Group Record Blank Form Reports > Family Group > Blank Report button
38. Family Group Record Reports > Family Group 
39. Family Picture Tree Report  Reports > Other Reports > Family Picture Tree
40. File ID Report Reports > Other Reports > File IDs

41. Personrapport, sammanfattning Rapporter > Rapportmenyn > Person
42. SDH-förordning, visar alla förordningar Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
43. SDH-förordning, visar alla poster Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
44. SDH-förordning, visar alla saknade beseglingar till make/maka Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
45. SDH-förordning, visar en eller alla färdiga Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
46. SDH-förordning, visar en eller alla saknade poster Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
47. SDH-förordning, visar poster kvalificerade för insändning Rapporter > Böcker/Övrigt > SDH-förordningar
48. Stamtavla Rapporter > Rapportmenyn > Stamtavla
49. Orter, baslista Visa > Baslistor > Ort
50. Orter, sammanställning Rapporter > Böcker/Övrigt > Ortsrapport

41. Individual Report, Blank Chart Reports > Chart Reports > Individual Chart > Blank Report button
42. Individual Report, Formal Reports > Chart Reports > Individual Chart
43. Individual Report, Summary Reports > Chart Reports > Individual Chart
44. Interview Questions Reports > Other Reports > Interview Questions
45. LDS Ordinances showing All Ordinances Reports > Other Reports > LDS Ordinances
46. LDS Ordinances showing All records Reports > Other Reports > LDS Ordinances
47. LDS Ordinances showing Marriage missing Sealing to Spouse Reports > Other Reports > LDS Ordinances
48. LDS Ordinances showing one or more complete Reports > Other Reports > LDS Ordinances
49. LDS Ordinances showing one or more missing records Reports > Other Reports > LDS Ordinances
50. LDS Ordinances showing records currently qualified Reports > Other Reports > LDS Ordinances

51. Orter, används av Rapporter > Böcker/Övrigt > Ortsrapport
52. Postadresser, som etiketter Visa > Baslistor > Adresslista > Arkiv > Alternativ > Skriv ut
53. Postadresser, för brev Visa > Baslistor > Adresslista > Brev > Alternativ > Skriv ut
54. Postadresser, för händelser Visa > Baslistor > Adresslistor > Händelse > Alternativ > Skriv ut
55. Äktenskapslista, kolumner Visa > Äktenskapslista > Alternativ > Skriv ut
56. Äktenskapsstatus, baslista Visa > Baslistor > Äktenskapsstatus
57. Äktenskapsstatus, används av Visa > Baslistor > Äktenskapsstatus > Visa lista > Skriv ut
58. Sammanslagningsrapport, möjliga Dubbletter Verktyg > Slå samman > Sök Dubbletter > Skriv ut
59. Ättlingrapport, modifierat register Rapporter > Böcker/Övrigt > Ättlingbok
60. Namnlista, kolumner Visa > Namnlista > Skriv ut

51. Lineage Chart Reports > Chart Reports > Lineage Chart
52. Location Master List View > Master Lists > Location
53. Locations, Summary Reports > Other Reports > Location Report
54. Locations, Used by Reports > Other Reports > Location Report
55. Mailing Addresses, as Repositories View > Master Lists > Address Lists > Repository > Options > Print
56. Mailing Addresses, for Mailing View > Master Lists > Address Lists > Mailing > Options > Print
57. Mailing Addresses, in Events View > Master Lists > Address Lists > Event > Options > Print
58. Marriage List, Columnar View > Marriage List > Options > Print
59. Marriage Status Master List View > Master Lists > Marriage Status
60. Marriage Status, Used By View > Master Lists > Marriage Status > Show List > Print


61. Namnbrickor Rapporter > Böcker/Övrigt > Namnbrickor
62. Antavlor, 4-generationer Rapporter > Rapport menyn > Antavla
63. Antavlor, 4-gen tom rapport Rapporter > Rapport menyn > Antavla
64. Antavlor, 5-generationer Rapporter > Rapport menyn > Antavla
65. Antavlor, 5-gen tom rapport Rapporter > Rapport menyn > Antavla
66. Antavlor, 6-generationer Rapporter > Rapport menyn > Antavla
67. Antavlor, 6-gen tom rapport Rapporter > Rapport menyn > Antavla
68. Multimediasökvägar, lista Visa > Baslistor > Bild och ljudsökvägar > Alternativ > Skriv ut
69. Fotoalbum, lista Visa > Bildhanterare > Skriv ut bildlista
70. Möjliga problem Rapporter > Böcker/Övrigt > Möjliga problem

61. Merge Report, Possible duplicates Tools > Merge duplicates > Find duplicates > Print
62. Migration Report Reports > Other Reports > Migration Report
63. Modified Register Descendant Book Reports > Descendant Book
64. Name List, Columnar View > Name List > Print
65. Name Tags Reports > Other Reports > Name Tags
66. Origins Report Reports > Other Reports > Origins Report
67. Pedigree Chart, 4-generation Reports > Pedigree Chart
68. Pedigree Chart, 4-gen Blank Chart Reports > Pedigree Chart
69. Pedigree Chart, 5-generation Reports > Pedigree Chart
70. Pedigree Chart, 5-gen Blank Chart Reports > Pedigree Chart


71. Pedigree Chart, 6-generation Reports > Pedigree Chart
72. Pedigree Chart, 6-gen Blank Chart Reports > Pedigree Chart
73. Picture Folder Location List View > Master Lists > Picture Location > Options > Print
74. Picture List View > Scrapbook > Print Media File List
75. Potential Problems Reports > Other Reports > Potential Problems
76. Questionnaire Reports > Questionnaire
77. Register Descendant Book Reports > Descendant Book
78. Relationship Diagram Reports > Form Center > Relationship Diagrams > Language
79. Relationship Chart Tools > Relationship > Print
80. Relationships Reports > Other Reports > Relationship Report

71. Frågeformulär Rapporter > Böcker/Övrigt > Frågeformulär
72. Ättlingarrapport, registeralternativ Rapporter > Böcker/Övrigt > Ana
73. Släktskapsdiagram Rapporter > Böcker/Övrigt > Släktskapsdiagram
74. Relationsrapport Verktyg > Relationskalkylator > Skriv ut
75. Släktskapsrapport Rapporter > Böcker/Övrigt > Släktskapsrapport
76. Forskningslogg (tom)  Rapporter > Böcker/Övrigt > Forskningslogg
77. Forskningslogg (kopplad till personer) Visa > Att göra-lista > Skriv ut
78. Forskningslogg, Alla uppgifter Visa > Att göra-lista > Skriv ut
79. Forskningslogg, Allmänna uppgifter Visa > Att göra-lista > Skriv ut
80. Forskningslogg, Arkiv Visa > Att göra-lista > Skriv ut

81. Research Log (Blank) Reports > Research Log
82. Research Log (tied to individuals) View > To-Do List > Print
83. Research Log Task List View > To-Do List > Print
84. Research Log, General To-Do's View > To-Do List > Print
85. Research Log, Repository Listing View > To-Do List > Print
86. Scrapbook, Address Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
87. Scrapbook, Individual Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
88. Scrapbook, Location Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
89. Scrapbook, Marriage Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
90. Scrapbook, Source Detail Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook

81. Bildhanterare, Adresser Visa > Bildhanterare
82. Bildhanterare, PersonerlinkID=64} Visa > Bildhanterare
83. Bildhanterare, Orter Visa > Bildhanterare
84. Bildhanterare, Äktenskap Visa > Bildhanterare
85. Bildhanterare, Källhänvisningsdetaljer Visa > Bildhanterare
86. Bildhanterare, Källor Visa > Bildhanterare
87. Bildhanterare, Tempel Visa > Bildhanterare
88. Källhänvisningar, lista  Rapporter > Böcker/Övrigt > Källhänvisningar
89. Källor, baslista  Visa > Baslistor > Källa
90.Källor, baslista, används av Visa > Baslistor > Källa > Visa lista > Skriv ut

91. Scrapbook, Source Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
92. Scrapbook, Temple Pictures Pictures Reports > Other Reports > Scrapbook
93. Source Citation Listing Reports > Other Reports > Source Citations
94. Source Labels Reports > Other Reports > Source Labels
95. Source Master List View > Master Lists > Source
96. Source Master List Used By View > Master Lists > Source > Show List > Print
97. Source Name Master List View > Master Lists > Source Type
98. Source Name, Used By View > Master Lists > Source Type > Show List > Print
99. Surname Master List View > Master Lists > Surname
100. Surname Summary Reports > Other Reports > Surname Summary


91. Källtypslista Visa > Baslistor > Källtyp
92. Källtyp, används av Visa > Baslistor > Källtyp > Visa lista > Skriv ut
93. Efternamn, huvudlista  Visa > Baslistor > Efternamn
94. Efternamnsrapport Rapporter > Böcker/Övrigt > Efternamnsrapport
95. Efternamn, används av Visa > Baslistor > Efternamn > Visa lista > Skriv ut
96. Tempelnamnlista Visa > Baslistor > Tempelnamn
97. Tempelnamn, används av Visa > Baslistor > Tempelnamn > Visa lista > Skriv ut
98. TempleReady instruktioner Rapporter > Böcker/Övrigt > TempleReady instruktioner
99. Tidslinje, Anor Rapporter > Rapportmenyn > Tidslinje
100. Tidslinje, Ättlingar  Rapporter > Rapportmenyn > Tidslinje

101. Att göra kategorilista Visa > Baslistor > Att göra kategori
102. Att göra kategori, använd av Visa > Baslistor > Att göra kategori > Redigera > Visa lista > Skriv ut
103. Att göra platslista  Visa > Baslistor > Att göra plats > Redigera
104. Att göra plats, används av Visa > Baslistor > Att göra plats > Redigera > Visa lista > Skriv ut
105. Träd i Familjefilen Visa > Trädfinnare
106. USA Count kontroll Rapporter > Alla Rapporter > USA County Verifier

9-0120 : 60917 RK