Innehåll - Index - Föreg - Nästa


SDH - Datum

Om du matar in SDH förordningsinformation kan du använda följande special datumkoder i de angivna datumfälten:
 • Barn eller Bar, Spädbarn eller Späd (Child, Chi, Infant eller Inf ) - kan matas in i Dop- eller Beseglingsdatumfälten för att visa att barnet dog före åtta års ålder.
 • Dödfödd eller Dfd -  kan matas in i Dop, Deseglings- eller Besegling till föräldrar datumfälten för att visa att dessa förordningsdatum är onödiga.
 • BIC - kan matas in i Besegling till föräldrar datumfältet för att visa att barnet var Born In the Covenant till föräldrar som tidigare beseglats tillsammans i templet.
 • Insända eller Ins -  kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnen är insända.
 • Tömd eller Töm - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnen är insända och tömda.
 • Inte tömd eller ITö - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnen är insända men inte tömda.
 • Klar eller Kla - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnet är insänt och tömdt och att tempelarbetet är klart men att du ännu inte har vetskap om datum.
 • Avbruten eller Abr - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnens förordning är avbrutna. 
 • DNS eller DNS/CAN - kan matas in i besegling till föräldrar eller make/maka datumfälten för att visa att de är avbrutna eller inte kunde utföras (Do Not Seal).
 • Före-1970 - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnen kanske är gjorda.
 • Klar - kan matas in i valfritt förordningsdatumfält för att visa att namnen är klara.

  9-1014 : 30902 RK