Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Ortrapport

För att öppna fönstret Ortrapport gör du menyval Rapporter->Andra rapporter->Ortrapport i verktygsfältet.. 

Ortrapporten visar varje ort i din Familjefil, följt av de personer och äktenskap som använder dem. 

Anm: Baslista Orter nås genom menyval Visa->Baslistor->Orter. Se Baslista Orter för mer information.)
 
Nedan följer en uppställning av de alternativ du kan välja mellan när du skriver ut rapporten

Flik: InkluderaOrter att skriva ut
Du kan välja att skriva ut:
 • Alla orter i rapporten
 • Endast märkta orter
 • Endast omärkta orter.

  Orter kan märkas och avmärkas från Ortlistan

  Vad skall skrivas ut
 • Orter och vilka som använder dem - Visar personer och äktenskap som använder varje ort.
 • Inkludera speciella händelser - Ta med bara de händelser du väljer.
  - Inkludera händelsedatum - Skriver ut datum för händelsen
  - Inkludera  personens ålder vid varje händelse
 • Ortlista uppräkning/summering - Visar hur många gånger varje ort i Ortlistan är använd.
 • Exkludera levande personer -Utelämnar information om orter för personer som markerats som levande.
 • Exkludera oanvända orter - Utelämnar orter som inte används någonstans i Familjefilen.

  Flik:Alternativ


 • Visa långa ortnamn - Tar med långa ortnamn i rapporter.
 • Visa korta ortnamn - Tar med korta ortnamn i rapporter.
 • Delningslinje mellan orter - Drar en horisontell linje mellan varje ort i rapporter.
 • Inkludera skuggad titelruta - Tar med skuggad ruta bakom ortnamnet för att göra rapporten mer lättläst.
 • Inkludera RIN - Tar med ID nummer i slutet av varje namn och äktenskap.
 • Inkludera födelse- och dödsdatum - Tar med födelse- och dödsdatum för alla personer efter deras namn.
 • Inkludera latitud och longitud - Tar med latitud och longitud värden, om de finns.
 • Inkludera ortsnotiser - Tar med notisinnehåll i rapporter.
 • Inkludera [[Privata]] notiser - Skriv ut de delar av noterna som har markerats som privata genom att sätta dem inom dubbla klamrar. [[ och ]]. När du inkluderar privata notiser kan du också välja att radera klamrarna.
 • Sorteringsordning - Skriv ut rapporten antingen i standard vänster till höger ordning eller den sorteringsordning användaren själv bestämmer.
 • Ortrapportens rubrik - Du kan anpassa rapportens rubrik efter eget tycke .

  Utskriftsformat
  Fönstret för inställning av utskriftsformat låter dig ändra marginaler, orientering, pappersstorlek, sidnumrering med mera. Se Sidinställningar för mer information.

  Ändra typsnitt
  Du kan specificera typsnittets namn, storlek och stil för att användas i de olika delarna i en ortrapport. Se  typsnitt i rapporter för mer information.

  Utskriftsalternativ
  Rapporten kan skrivas ut i två format. Du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • PDF Fil - Skapar rapporten, visar den i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska ör att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller klicka på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Anm: Inställningar för Ortrapport sparas i en fil som benämns Location.usr  i mappen [My Documents]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\.


  9-0096 : 40215 RK