Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Personrapport

Gör menyval Rapporter->Släkttavlerapport->Personrapport i verktygsfältet.Fönstret Välj en rapport - Person öppnas.

Personrapporten visar all information som finns i Familjefilen om en viss person.

Välj alternativ för rapporten (beskrivs nedan) och klicka sedan antingen på Skriv Ut för att skriva ut eller Förh. visning för att se rapporten före utskrift.

Rubrik på personrapport
Standardrubrik på rapporten är Personrapport för .... Om du vill kalla den något annat kan du ändra rubriken. Du kan också bädda in utbytbara fält i titeln t.ex.  "Personrapport för [namn]".  Fältet [namn] byts ut mot personens namn när rapporten skapas. Se Anpassa rapportrubriker för en komplett lista över de fält som är tillgängliga.

Ta med kronologisidor
Ta med en Kronologirapport för vald person. För att välja alternativen för denna rapport klicka på Kronologialternativ.  (Se Kronologi rapport för mer information.)

Rapportalternativ
För en komplett lista och förklaringar på alla rapportalternativ som finns (inkl information ingående i rapporten, alternativ för formatering, bilder, källor, sidinställningar, sidhuvuden och sidfötter och typsnitt), klicka här.

Rapportspråk
Du kan välja mellan olika språk när du skapar en Personrapport. För att välja språk klicka på Rapportspråk och välj språkfil som skall användas vid skapande av rapporten. Det finns många språkfiler. För att återställa språkvalet klicka på Återställ.

Anm: Alla programproducerade rubriker och underrubriker coh etiketter och alla datum kommer att översättas medan användarinskrivna objekt så som rubriker och platser inte kommer att översättas.

Skapa register
Genom att klicka i kryssrutan i övre vänstra hörnet av Registeralternativ knappen skapar Legacy ett alfabetiskt register och alternativt ett  ortsregister. Detta är särskilt användbart när du skriver ut stora rapporter i löpande nummerordning. Registret visar sida för varje person antingen med eller utan linjer och med en, två eller tre kolumner. Klicka på Registeralternativ för att välja registerformat.

Skriva ut tomt formulär
Du kan skriva un tom rapport genom att klicka på Tom rapport

Välja vad som ska skrivas ut
Du kan skriva ut en familjegrupprapport för den aktuella familjen eller för andra grupper. Alternativen är:
 • Bara aktuell familj -  Detta skapar en rapport över far, mor och deras barn.
 • Fokusgrupp - Skapar en rapport för varje familj i aktuell fokusgrupp. (Se Fokusgrupp för detaljerad information om hur du använder fokusgrupper.)
 • Alla familjer i hela Familjefilen - Skriver en rapport per familj i hela Familjefilen.
 • Alla personer med visst märkesnummer - du väljer ett märkesnummer och sedan skrivs en rapport per familj där antingen mannen eller hustrun har det märket.
 • Alla äktenskap med visst märkesnummer - du väljer ett märkesnummer och sedan skrivs en rapport per familj som har det märket.

  Utskriftsval 
  Du kan välja att skapa och skriva ut rapporten på olika sätt. Du gör ditt val genom att klicka på önskad radioknapp:
 • Skärm/Skrivare - Skickar rapporten till antingen för förhandsgranskning eller direkt till skrivaren beroende på det utskriftsval som görs (se nedan).
 • Textfil - Skickar rapporten till en textfil på antingen din hårddisk eller en diskett. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när Textfil används som utskriftsformat.)
 • HTML Fil - Sänder rapporten till en HTML- fil som kan användas på en webbsida eller sändas som ett E- postmeddelandege. du kommer att bli tillfrågad om fil och sökväg. (Anm: Index, Innehållsförteckning och Titelsidealternativ är inte tillgängliga när HTML- fil används som utskriftsformat.)
 • PDF Fil - Visar rapporten i Förhandsgranskning och skapar sedan en Adobe PDF (Portable Document Fil) fil.  Denna fil kan läsas av gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader och lätt sändas till andra personer med e-post.  (Denna funktion ingår endast i Deluxe Edition.)

  Se Rapporter-Utskriftsformat för mer information.

  Utskrift
  När du är klar att skriva ut klicka antingen på Förhandsgranska för att se rapporten på skärmen innan den skrivs ut eller på Skriv ut  för att skriva ut rapporten direkt.

  Se också:
  Familjerapport
  Ättlingrapport
  Antavlor
  Tidslinjerapport
  Anträd
  Stamtavla
  Anbok
  Ättlingbok
  Flera släktlinjer i Ättlingbok
  Namnbrickor och Adressetiketter
  Att göra listor

  Note:  The report settings for the Individual Chart Record report are saved in a file called Indiv.usr in the [Mina Dokument]\Legacy Family Tree\_AppData\Usr\ folder.

  9-1132 : 70301 RK