Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Indexvyn (Endast i Deluxe Edition)

Indexvyn visas när du klickar på fliken Personer i huvudmenyn i verktygsfältetIndexvyn visar alla personer i din familjefil. Informationen som visas är RIN, namn, kön, födelse och dödsort och datum. Om du har klickat för Ta med alternativa namn under Alternativ (se nedan) kommer även Alternativa namn att visas. Alternativa namn visas med ett inledande tilde ( ~) så du ser vilket som är vilket. Du kan anpassa kolumnerna att visa många olika sorters information.

To check out the QuickTip video on Viewing more in the Index View, click here.

Sortera listan
Indexvyn kan sorteras på Efternamn, Rörnamn eller RIN- nummer. Klicka på någon av knapparna  Förnamn, Efternamn eller RIN eller på de efterföljande fälten för att bestämma sorteringsordningen.

Blodslinje i fetstil
Om du har makrerat Ange föredragen blodslinje och markerat alternativet Indikera barn i direkt linje i listan visas alla i blodsband i direkt linje med fet stil.

Söka efter en person
Om listan är lång kan du söka på Förnamn, Efternamn eller RIN. Skriv in början på namnet i respektive fält eller numret i RIN fältet så visas namnet överst i listan. För att förfina sökningen kan du i Förnamn skriva in alla kända förnamn och efter dessa namn ett komma (,) följt av efternamnet om detta är känt. Motsvarande gäller för Efternamn där du först skriver in efternamnet följt av ett kommatecken och därefter förnamnen.

Ändra kolumner
Kolumner som visas - För att anpassa vilka kolumner som skall visas gör du följande:

1. Klicka på valfri kolumnrubrik. Fönstret Anpassa Indexvyns kolumner öppnas.

2. Lägg till eller ändra vilka kolumner du vill visa. Se Anpassa kolumner i Ättling- och Indexvyn för mer information.

3. Klicka Stäng

Ändra bredd på kolumner - Du kan ändra valfri kolumnbredd genom att på rubrikraden markera och dra i vald kolumns högra avgränsningslinje.

Alternativ
Klicka på Alternativ för att se följande popupmeny:
 • Inkludera alternativa namn - Alternativa namn läggs till i listan. Alternativa namn visas med ett inledande tilde (~). Se Alternativa namn för mer information. 
 • Inkludera namn som gift - Namn som gift läggs till i listan. Namn som gift inleds med ett inledande paragraftecken (§). Se Äktenskapsinformation för mer information.
 • Ändra sortera/söka till egendef.ID - Byter RIN till egendef.ID så Du kan använda Dina egna definierade indexnummer. När du använder detta nummer så visas det närmast matchande värdet i listan. (Om du använder Egendef.ID för sökning skall du inkludera Egendef.ID som en kolumn i Indexvyn).
 • Anpassa kolumner - öppnar fönstret Anpassa kolumner i Ättling- och Indexvyn i vilket Du kan välja de kolumner som du vill inkludera i Indexvyn.
 • Zooma - Låter dig välja teckenstorlek i Indexvyn.

  Redigera
  Du kan redigera valfri person genom att högerklicka på namnet och välja Redigera från menyn eller genom att Dubbelklicka på namnet. Personinformatonsfönstret för vald person visas.

  Skriv ut listan
  Du kan skriva ut innehållet i Indexvyn genom att gå till Namnlistan genom att välja alternativ Skriv ut. Se Namnlista  för mer information.

  Ändra huvudfönstrets färger
  Du kan ändra färgerna på alla delar i fönstret till de färger som du själv önskar. För att växla till färgändringsmode så högerklickar du på tomt utrymme i bildens bakgrund för att öppna Sätt färgschema. Du kan nu starta med att klicka på valfri position i bilden för att ändra färg och mönster.  Se Välj ett färgschema för komplett information om hur du gör detta.

  Snabbokmärken


  Underst i huvudfönstret fnns tre bokmärkesfält märkta med 1, 2, och 3. Dessa kallas Snabbokmärken och kan användas för att nå ofta använda personer.  Se Bokmärken för fullständig information om hur man sätter använder och tar bort Snabbokmärken.

  9-0161 : 60812 RK