Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Importera - Legacyfil

Att importera en Legacyfil

1. Gör menyval Arkiv->Importera från->Legacyfil... Fönstret  Välj en familjefil för import öppnas.

2. Välj namnet på den familjefil som du vill importera

3. Klicka på OK 

4. Välj om du vill importera Familjefilen till aktuell familjefil eller skapa en ny familjefil. Om du väljer att skapa en ny frågar Legacy efter ett namn på filen. Om du importerar till en ny familjefil kan Legacy behålla ursprungliga ID- nummer på personer och äktenskap. Importerar du till en befintlig fil är detta kanske inte möjligt eftersom numren redan kan vara upptagna.

5. Sätt eller ändra alternativen, se beskrivning nedan.

6. När du är klar klicka på STARTA IMPORT. Legacy importerar filen och visar en förloppsindikator.

7. När importen är klar frågar Legacy om du vill göra en Sammanslagning. Denna funktionen jämför personer och kontrollerar om Dubbletter finns och slår samman dem i så fall. Dubbletter kan lätt uppstå när du importerar nya personer.

Anm: Du kan också importera med hjälp av Importguiden  (Se Importguide för mer information.)

Du kan importera en Familjefil till en annan eller ny Familjefil. Vid importen kan du begränsa vilka poster som ska inkluderas t.ex. enbart till en fokusgrupp eller till märkta poster.


Flik: AlternativPoster som skall importeras
 • Alla poster i hela Familjefilen - Detta skapar en kopia av din befintliga familjefil. Detta val gör att övriga importval ignoreras.
 • Valda poster i fokusgruppen - Du kan välja vissa personer eller familjer genom att placera dem i en fokusgrupp. (Se Fokusgrupp för mer information). Om du klickar på Visa->Fokusgrupp öppnas ett nytt fönster med aktuell fokusgrupp i den fil som skall importeras.
 • Alla poster med personmärke - Endast personer med visst märkesnummer i den fil som skall importeras blir importerade. Kontollera att rätt märke används. Du kan ändra märke med upp- och ner- pilarna.
 • Alla personer med äktenskap märkta - Endast personer med visst märkesnummer i den fil som skall importeras blir importerade. Kontollera att rätt märke används. Du kan ändra märke med upp- och ner- pilarna.

  Numrering av poster
 • Försök behålla original in ID numret (RIN's) - Legacy försöker behålla ID nummer i den nya Familjefilen när detta är möjligt. Det är bara om numret redan är använt som Legacy meddelar att nytt nummer ges personen. Markerar du inte detta alternativ kommer  Legacy att ändå ändra numret men du informeras inte om detta..
 • Omnumrera RIN's och MRIN's från - När du importerar kan du få alla importerade poster omnumrerade. Ange önskat startnummer. Dessa nummer kommer sedan att användas om de inte är upptagan av andra poster i den befintliga Familjefilen.

  Andra alternativ
 • Kontrollera giltiga tempelnamn - Om du importerar SDH tempelinformation kan du låta Legacy kontrollera att giltiga namn används.
 • Formatera namn och orter - Vid import från en annan Legacy- fil kan du få alla namn och orter formaterade enligt de regler du angivit för den befintliga filen. Detta inkluderar versaler, inledande versal etc. 
 • Importera allmänna att göra uppgifter 
 • Exkludera SDH info - Utesluter all SDH förordningsinformation som finns i den importerade Familjefilen.

  Känslig information

  Konfidentialitet är av stor betydelse när du importerar information. Legacy innehåller många alternativ som kan undertrycka och eliminera känslig information, personer och äktenskap.  See Privacy Settings för mer information.

  Undertryckande av levande personer och deras familjer
 • Uteslut levande personer helt (som om de inte finns)
 • Uteslut detaljer för levande personer
 • Visa inte detaljer avseende döda make/makaer till levande personer
 • Visa inte detaljer avseende döda barn till levande personer 


  Skriva över privatinställningar
 • Ta med personer som är markerade som konfidentiella
 • Ta med privata personer
 • Ta med äktenskap som är markerat som som privat 
 • Ta med barn-förälder-relationer för konfidentiell
 • Ta med [[ Konfidentiell ]] information 
 • Ta med konfidentiella personhändelser
 • Ta med konfidentiella händelser"

  To open the Privacy Options screen, click the Privacy Options button along the right side of the screen. Also see Privacy Settings  information about marking individuals and marriages as private.
   
  9-1272 : 31110 RK