Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Import - Guide

Gör menyval Arkiv->Importera Från->Använd importguiden. Fönstret Legacy importguide öppnas:Importguiden är en steg för steg guide som tar dig igenom processen att importera filer. Guiden letar automatiskt upp alla relevanta filer på din dator och startar importen. du använder guiden på följande sätt:

1. Ange filtyp som du vill importera genom att markera i en av radioknapparna.
 • PAF 2.31 or Ancestral Quest 2.x File (for indiv2.dat files)
 • PAF 3, 4, 5 or Ancestral Quest 3.x File... (for files with a .paf extension, including PAF 4.0)
 • Any GEDCOM file (for files with a .ged extension)
 • Another Legacy Family File (for files with a .fdb extension)

  2. Klicka på Nästa steg. Ett nytt fönster öppnas där du kan ange hur sökningen skall gå till. Legacy söker nu igenom alla enheter efter vald filtyp.

  3. Markera den fil du vill importera och klicka sedan på Nästa.

  4. Om det  finns personer i den aktuella Familjefilen ombeds du att antingen att (A) lägga till informationen i den befintliga Legacy Familjefilen ller (B) skapa en ny familjefil och importera informationen till denna. 
 • Importera till en befintlig fil - Importerad data kommer inte automatisk att länka sig till befintlig data. För att länka ihop data måste du antingen sammanslå varje importerad person som är identisk med en befintlig person eller länka den person som importerats till en befintlig person som make/maka, barn eller förälder.
 • Importera till en ny fil - I Familjevyn kommer den person som har lägst RIN- nummer i den importerade databasen (inte nödvändigtvis den person som importen startade med) att visas i Make eller Maka positionerna. Du kan kontrollera i Namnlistan att alla personer som du förmodar skall finnas med verkligen finns med där.

  Om du väljer att lägga till informationen i den aktuella Familjefilen (den som du har öppnat) kommer du att få en fråga om om denna skall säkerhetskopieras före importen. Detta rekommendaras starkt och om du väljer att göra en ny fil kommer du att uppmanas om att ge filen ett namn.

  För att fortsätta med importen se någon av följande länkar: 
  Importera en PAF 2.31 fil
  Importera en PAF 3. 4 eller 5 fil
  Importera en GEDCOM- fil
  Importera en Legacy- fil

  5. Legacy kommer nu att analysera filen för att kontrollera att den är en giltig fil som kommer att importeras. Analysen visar hur många personer och hur många familjer som filen innehåller. Om Legacy finner information som programmer inte vad vad det skall göra med visas ett meddelande. Du kan nu välja att låta Legacy veta hur informationen skall omvandlas till Legacy märken eller att skapa nya märken. Här följer några exempel:

  Okänt märke  Legacy märke
  BAP omvandla till -> BAPM (Baptism-dop)
  IDNO omvandla till -> REFN (Eget.def ID)
  DIPL skapa en händelse-> DIPL (Diplom)

  6. Välj dina alternativ med noggranhet i dialogen GEDCOM Importera till Familjefil. Förslagsvis markerar du endast Kontrollera under importen att datumformaten är giltiga och   Ny radbrytning i notisfälten under denna import. Läs följande beskrivningar om de olika importalternativen:
 • Lägg okända rader i notiser - Välj detta alternativ för att placera okända märken i notiser för aktuell person. Exempelvis:En linje som  "OCCUP Bricklayer" läggs i notiser eftersom det inte är en standard GEDCOM märke. Om du själv vill styra ommärkningen av okända märken till Legacymärken eller till nya märken före import så välj inte detta alternativ.
 • Kontrollera under importen att datumformaten är giltiga - Legacy använder strikta logiska formateringsregler för datum. Andra program som tillåter fria datumformat som kan innehålla text som gör datum oanvändabara för sorteringa och matematiska beräkningar. Under importen kontrollerar Legacy alla datum och visar de som inte är godkända så att Du kan korrigera eller acceptera. Om du accepterar alla datum,oberoende av format, så markerar du inte detta alternativ.
 • Formatera namn och orter - Under import av ny poster från en annan Familjefil kan du få alla namn och orter formaterade enligt de regler du använder. Detta inkluderar stora bokstäver, stor förstabokstav på för- och efternamn och orter.
 • Radbryt alla notiser - Om de notiser du importerar har fasta radbrytningar efter  79:e positionen på varje linje (t.ex notiser från PAF 2.31) kan Legacy radera dessa och göts nys radbrytningar. Stycken som har tv på varandra följande radbrytningar lämnas som dom är. (Markera inte detta alternativ om du vill ha kvar PAF´s 79 teckens linjer och vagnreturer eller om du har tabeller med poster som måste finnas kvar i kolumner.)

  Numrering av Poster
 •  Försöka att behåll original ID nummer - De flesta GEDCOM filer är kodade med postnummer (RIN) som används av programmet som skapade dem. Många gånger kommer användarna att identifiera personer i Familjefilen efter deras nummer som efter deras namn. Legacy försöker behålla dessa nummer så långt det är möjligt och inte redan finns i Familjefilen.
 •  Omnumrera från - Detta ändrar RIN´s och MRIN´s med start från angivet nummer. 
 • Autokälla - När du importerar nya personer kan du automatiskt länka dem till en källa i vilken Du kan ange varifrån informationen kommer. Om du importerar dina egna poster från ett annat program behöver du inte ange någon autokälla.

  7. När du är nöjd med dina valda alternativ klickar du på Starta import..

  8. När importen är klar frågar Legacy om du vill fortsätta med att göra en sammanslagning. Denna procedur jämför alla personer i Familjefilen för hitta Dubbletter. Alternativ kan du gå direkt till Familjevyn utan att göra någon sammanslagning.

  9-0019 : 60819 RK