Innehåll - Index - Nästa


Importera - Listor från andra Familjefiler

Att importera listor från andra familjefiler:

1. Klicka på Alternativ->Importera i valfri huvudlista (Efternamnslista, Ortslista, Händelsetyp, Tempel, Källtyp, Äktenskaps- och barnstatus, Bildsökväg, Källista). Fönstret Välj familjefil öppnas.

2. Välj Importera från snabbmenyn.  Fönstret Importera listor öppnas.

 

3. Med hjälp av Bläddra väljer du sedan den Familjefil du vill importera från.

4. Klicka i rutorna för de listor du vill kopiera.

5. Klicka på Importera listor.

Du kan kopiera olika listor som du har byggt i andra familjefiler. Detta inkluderar orter, efternamn, händelsenamn, tempelnamn, källtyper, äktenskaps och barnstatus, bilder och ljud etc..

När du skriver in information i någon av dessa listor så kommer Legacy att föreslå ett namn om det finns något liknande tidigare. Genom att hämta in en lista med data som du ofta använder kan du snabba upp ditt arbete med att lägga in ny information.

Återställa listor till ursprungsvärden
En del listor som händelsenamn, tempel, källtyper, äktenskaps- och barnstatus börjar med förinställda värden. Om du tagit bort några av dessa och vill återställa dem, klicka på Importera ursprungsvärden....

9-1229 : 70530 RK