Innehåll - Index - Föreg - Nästa


Import - Slutförd

Den pågående importen av poster är klar. Nya personer har lagts till i Din familjefil. Du kan nu återvända till Familje/Antavlevyn eller direkt använda sammanslagningsfunktionen.
  • Återvända till Familjevyn/Antavlevyn - Om personerna du just haar importerat inte innehåller några Dubbletter på personer som redan finns i Familjefilen kan du bara lämna dem tillagda i slutet på filen. Dessa nya personer och linjer kan kopplas in i Dina befintliga linjer eller också kan de vara kvar i Familjefilen som separatat linjer. Om du inte är säker på om det finns några Dubbletter bland de importerade namnen skall du välja sammanslagningsfunktionen för kontroll.
  • Använd sammanslagningsfunktionen direkt - Ofta när man importerar nya personer i en Familjefil resulterar detta i en eller flera Dubbletter. Sammanslagningsfunktionen i Legacy kan finna dessa Dubbletter och slå ihop dem till en person. (Se Sammanslagning för mer information). 

    9-1266 : 60906 RK